Efiçienca e buxhetit për vitin 2020 - Bashkia Devoll

Efiçienca e buxhetit për vitin 2020 - Bashkia Devoll