Efiçienca e buxhetit për vitin 2020 - Bashkia Durrës

Efiçienca e buxhetit për vitin 2020 - Bashkia Durrës