Efiçienca e buxhetit për vitin 2020 - Bashkia Fier

Efiçienca e buxhetit për vitin 2020 - Bashkia Fier