Efiçienca e buxhetit për vitin 2020 - Bashkia Korçë

Efiçienca e buxhetit për vitin 2020 - Bashkia Korçë