Adrian Gurma

Kryetar Bashkie, PS, Bashkia Sarandë

Z. Adrian Gurma është lindur në Shijak, më 25.11.1973. Ka përfunduar studimet e larta në Fakultetin e Mjekësise në Tiranë, dega Mjekësi e Përgjithshme gjatë periudhës 1992-1998 dhe ka kryer specializim pranë Departamentit të Imazherisë si Mjek Imazherist (Radiolog). Është trajnuar dhe specializuar më tej, kryesisht për imazherinë e gjirit në klinika brenda dhe jashtë vendit.

Z. Gurma ushtron profesionin e mjekut ne Poliklinikën e Specialiteteve nr. 3, Tiranë, që prej vitit 2015. Më parë ka punuar si mjek në njësi të ndryshme të rrethit Sarandë. Prej vitit 2006 ushtron këtë profesion edhe në klinika private. Z. Gurma është një mjek i njohur dhe i vlerësuar në komunitetin e Sarandës. Është njohës i mirë i gjuhës frënge, greke, italiane dhe angleze.