Besnik Troplini

Deputet, PD, Qarku Tiranë

Z. Besnik Troplini ka lindur në Tiranë më 19.05.1961. Ai ka punuar më parë si Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Mbështetëse në Instiptutin e Ndërtimeve.