top of page

Fatjona Dhimitri

Deputet, PD, Qarku Gjirokastër

Znj. Fatjona Dhimitri lindi më 9.11.1987 në Përmet. Ajo ka mbaruar studimet e ciklit të lartë pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti Juridik.

 

Eksperiencat e saj të punës përfshijnë:

 

Juriste/ avokate në “Sinteza” Sh.P.K

Juriste/avokate në “Klimateknika” SH.P.K

Juriste/avokate “Global Security” SH.P.K

Juriste/avokate në Breçani Security” SH.P.K

Juriste në Argjiro NGO.

bottom of page