Krenar Rryçi

Deputet, PD, Qarku Durrës

Z. Krenar Rryçi lindi më 10.02.1956 në Krujë. Ai ka ushtruar profesionin e juristit për 15 vjet.