top of page

Luan Harusha

Deputet, PS, Qarku Shkodër

Z. Luan Harusha ka lindur në qytetin e Shkodrës, më 13 Prill 1971. Në vitin 1989 ka përfunduar Shkollën e Mesme të Përgjithshme “Nuri Bushati”, Shkodër. Më pas ka vazhduar studimet e larta pranë Universitetit “Kristal”, dega Menaxhim Biznesi, dhe gjithashtu ka marrë titullin Master Shkencor në degën Menaxhim Biznesi. Në vitin 2012-2015 është zgjedhur Kryetar i Komunës Rrethinat, Shkodër.

 

Më pas, në vitin 2016 është emëruar Drejtor i Drejtorisë së ALUIZNI-t Shkodër. Z. Harusha është njohës i gjuhëve: angleze, italiane dhe gjermane. Aktualisht është kandidat për deputet në zgjedhjet për Kuvendin 2017 në qarkun Shkodër, propozuar nga Partia Socialiste e Shqipërisë.

bottom of page