top of page

Vasil Sterjovski

Deputet, LSI, Qarku Korçë

Z. Vasil Sterjovski ka lindur në Korçë më 17.05.1982. Ai ka përfunduar studimet e larta në Fakultetin e Historisë, Shkup, Maqedoni. Ai poashtu ka marrë titullin Master në Histori në vitin 2017, pranë Institutit të Historisë, Shkup.

 

Eksperiencat e tij të punës përfshijnë:

 

Shkurt 2010-Prill 2017: Drejtor i “Ujësjellës Fshat Korçë”, Sh. A;

Prill 2007-Shkurt 2010: Zëvendëskryetar i Komunës Pustec;

Korrik 2015-prill 2019: Anëtar i Këshillit Bashkiak Pustec;

Korrik 2015-prill 2019: Anëtar i Këshillit të Qarkut Korçë.

bottom of page