top of page

Agron Malaj - Bashkia Mat

Updated: Oct 30, 2019

Premtimet elektorale të z. Agron Malaj, Kryetar i Bashkisë Mat


1. Më shumë mundësi shkollimi për të rinjtë.

2. Më shumë parqe dhe lulishte për fëmijët dhe të moshuarit.

3. Më shumë shkolla dhe kopshte për edukimin e brezit të ri.

4. Përmirësimin e gjendjes së rrugëve.

5. Sigurimin e ndriçimit.

6. Më shumë kanale vaditëse dhe furnizim me ujë të pijshëm.

7. Ndryshime në stadiumin “Liri Ballabani”.

8. Rehabilitimi i ujrave të zeza.

9. Më shumë mundësi punësimi.


Burimi: Bashkia Mat - Koordinatori për të drejtën e informimit

Recent Posts

See All

Rritja e tranparencës dhe aksesueshmërisë në shërbimet që do ofrojë Bashkia e Durrësit; Fuqizimi i rinisë dhe grave; Krijimi i sa më shumë hapësirave të gjelbra; Vëmendje e shtuar nga zonave periferik

Premtimet elektorale të z. Kastriot Gurra, Kryetar i Bashkisë Librazhd Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE Premtime: 1. Do të asfaltohen rrugët kryesore nëpër fshatra. 2. Çdo rrugë që do të

bottom of page