top of page

Alma Hoxha - Bashkia Përmet

Premtimet elektorale të zj. Alma Hoxha, Kryetare e Bashkisë Përmet (Qershor 2019)


1. Dua t’i jap një fytyrë tjetër mënyrës së administrimit të bashkisë, duke filluar që nga komunikimi me qytetarët;

2. Pas 30 Qershorit Bashkia Përmet do të jetë një bashki shërbimesh, ku qytetari do të jetë i pari;

3. Infrastruktura rurale, lë për të dëshiruar. Rrugë të munguara, kanalizimet, vaditja, uji i pijshëm mungojnë. Punët aty do të bëhen me projekte të plota;

4. Sfida ime është shtrirja e rilindjes urbane në rilindje rurale sepse kjo do të ndikojë në zhvillimin e turizmit;

5. Do të jem një mbështetje e madhe për biznesin, veçanërisht për gratë biznesmene, ato që kanë punishte të vogla, e që punësojnë gra të tjera me kohë sezonale.


Burimi: https://shqiptarja.com/lajm/kandidatja-socialiste-e-permetit-nga-vend-qokash-do-ti-jap-bashkise-fytyren-e-sherbimit-qytetar

Recent Posts

See All

Rritja e tranparencës dhe aksesueshmërisë në shërbimet që do ofrojë Bashkia e Durrësit; Fuqizimi i rinisë dhe grave; Krijimi i sa më shumë hapësirave të gjelbra; Vëmendje e shtuar nga zonave periferik

bottom of page