top of page

Arif Tafani - Bashkia Belsh

Updated: Nov 3, 2020


Premtimet elektorale të z. Arif Tafani, Kryetar i Bashkisë Belsh


- Qershor 2015

1. Përmirësimi i infrastrukturës rrugore, godinave arsimore apo shëndetësore në Bashkinë e Belshit.

2. Objektiv kryesor do të jetë ngritja e bordeve qytetare. Konsultimi me publikun për buxhetimin, planifikimin e territorit, për përcaktimin e radhës së investimeve.

3. Zgjidhja përfundimisht e problemit te furnizimit me ujë të pijshëm.

4. Hartimi i projekteve mbi infrastrukturën rurale, veçanërisht garantimit të ujit për vaditje dhe mirëmbajtjen e kanaleve kulluese.

5. Fuqizimin dhe zgjerimin e shoqatës së duhanit, asistencën me specialistët e bashkisë dhe të studiove të specializuara në lidhjen e kontratave me fermerët.

6. Ndërtimin e tregut bujqësor në Belsh, ndërtimin e një frigoriferi të madh për ruajtjen e prodhimeve deri në shitje, ngritjen e shoqatave të tjera si dhe vreshtarëve, ullirit, blegtoreve, etj. Nxitjen e tyre që brenda kuadrit ligjor të veprojnë edhe si subjekte tregtare në sigurimin e inputeve bujqësore, farërave, fidanëve, pesticideve, plehrave, të mekanikes bujqësore, etj.

8. Do të jem avokat mbrojtës i fermerëve pranë qeverise dhe institucioneve të tjera për të kërkuar dhe mbrojtur të drejtat e tyre.

9. Do të fus për herë të parë shërbimin e tërheqjes se mbetjeve urbane dhe mirë-menaxhimin e tyre në të gjithë territorin e bashkisë Belsh, shërbim i cili sot mungon.


Burimi: http://zgjedhje2015.reporter.al/arif-tafani-legjenda-e-ujit-te-pijshem-do-te-marre-fund-ne-belsh/


- Qershor 2019

1. Do të vijojnë investimet në Rilindjen Rurale, duke ndryshuar në mënyrë rrënjësore qendrat e njësive administrative dhe fshatrat e zonës tonë me investime në infrastrukturën rrugore, ndriçim dhe gjelbërim;

2. Projektet për rikonstruksionin e të gjitha shkollave dhe kopshteve dhe projekt i ri për ngritjen e Qendrës Rinore Multifunksionale;

3. Zhvillimi i agroturizmit, si një angazhim serioz i bashkisë që në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe aktorë të tjerë do të krijojnë mundësinë e transformimit të resurseve natyre në destinacione të zhvillimit të agroturizmit.


Burimi: https://ata.gov.al/2019/06/06/investimet-ne-belsh-tafani-infrastruktura-arsimi-dhe-agroturizmi-tri-shtyllat-kryesore/

Recent Posts

See All

Rritja e tranparencës dhe aksesueshmërisë në shërbimet që do ofrojë Bashkia e Durrësit; Fuqizimi i rinisë dhe grave; Krijimi i sa më shumë hapësirave të gjelbra; Vëmendje e shtuar nga zonave periferik

Premtimet elektorale të z. Kastriot Gurra, Kryetar i Bashkisë Librazhd Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE Premtime: 1. Do të asfaltohen rrugët kryesore nëpër fshatra. 2. Çdo rrugë që do të

Premtimet elektorale të z. Ervin Demo, Kryetar i Bashkisë Berat 1. Do të bëjmë realitet një program konkret zhvillimi për qytetin e Beratit, me investime në infrastrukturë dhe shërbime, që do të rikth

bottom of page