Armando Subashi - Bashkia Fier

Premtimet elektorale të z. Armando Subashi, Kryetar i Bashkisë Fier ( Maj 2015)


1. Në fokus të punës do jenë problemet e bujqësisë, më të cilën hasen fermerët;

2. Ndërtimi i një spitali të ri në Fier;

3. Ndërtimi i një Universiteti Mjekësor;