top of page

Artur Bushi - Bashkia Krujë

Premtimet elektorale të z. Artur Bushi, Kryetar i Bashkisë Krujë

1. Investimi për Ujësjellësin;

2. Rehabilitimi i rrugës Krujë- Fushë Krujë;

3. Poliklinika e Krujës.


Burimi: https://ata.gov.al/2019/06/24/kruje-bushi-projekte-te-reja-nuk-keni-pare-gje-akoma/

Recent Posts

See All

Rritja e tranparencës dhe aksesueshmërisë në shërbimet që do ofrojë Bashkia e Durrësit; Fuqizimi i rinisë dhe grave; Krijimi i sa më shumë hapësirave të gjelbra; Vëmendje e shtuar nga zonave periferik

bottom of page