Bashkia Berat


  • Pastrimi i 700 m kanal kullues, në lagjen “Qoshk” në Lapardha, Njësia Administrative “Olltak”.

  • Pastrimi i mbeturinave në lagjet: “Jani Vruho”, “Çlirim”, “Mangalem”, “Donika Kastrioti” dhe“Kushtrim” në qytetin e Beratit.

  • Rehabilitimi i ambienteve të “Varrezave të Dëshmorëve”.

  • Ndërhyrje për pastrimin e rezervuarit të Njësisë Administrative “Olltak”.

  • Pastrimi i zonës nga Drejtoria Vendore e Policisë deri tek Stadiumi i Ri, në lagjen "30 Vjetori".

  • Pastrimi i kanaleve anësore të rrugës në Uzonvë.