Bashkia Berat

Updated: Jun 14


  1. Pastrimi i 700 m kanal kullues, në lagjen “Qoshk” në Lapardha, Njësia Administrative “Olltak”.

  2. Pastrimi i mbeturinave në lagjet: “Jani Vruho”, “Çlirim”, “Mangalem”, “Donika Kastrioti” dhe“Kushtrim” në qytetin e Beratit.

  3. Rehabilitimi i ambienteve të “Varrezave të Dëshmorëve”.

  4. Ndërhyrje për pastrimin e rezervuarit të Njësisë Administrative “Olltak”.

  5. Pastrimi i zonës nga Drejtoria Vendore e Policisë deri tek Stadiumi i Ri, në lagjen "30 Vjetori".

  6. Pastrimi i kanaleve anësore të rrugës në Uzonvë.