top of page

Bashkia Berat


1. Drejt përfundimit, rehabilitimi i vend-depozitimit të mbetjeve në Berat.

2. Vazhdojnë me ritme të larta punimet e ujësjellës-kanalizimeve në rajonin nr.1

3. Drejt përfundimit argjinatura me gjatësi 800 m në Njësinë Administrative “Velabisht”.

4. Drejt përfundimit rehabilitimi i rrugës prej 2 km në lagjen “Senkallar” në fshatin “Duhanas”.

5. Vazhdojnë punimet për ujësjellësin në Njësinë Administrative Velabisht për fshatrat: Velabisht, Starovë, Remanicë, Veterik.

6. Vazhdojnë punimet në 5 kantieret e ngritura nga projekti i Ujësjellës-Kanalizime. Në përfundim të këtij projektit 5 lagjet e qytetit në rajonin 1 si dhe lagjja “Goricë”, do të jenë të furnizuara me ujë të pijshëm brenda të gjithë parametrave cilësorë dhe përmirësim i ndjeshëm i furnizimit deri në 24 orë.

7. Vazhdojnë punimet për pastrimin dhe rehabilitimin e plotë të kanalit kullues të Gushtovës në Njësinë Administrative Olltak.

8. Vijon puna për hapjen e rrugëve të aksesit në tokat me ullinj dhe vreshta në fshatrat e Njësive Administrative Velabisht dhe SinjëBurimi 1: https://www.facebook.com/bashkiaberat

Burimi 2: https://www.facebook.com/Ervin-Demo-1768575363199867

bottom of page