top of page

Bashkia Bulqizë

Updated: Jun 14, 2020


  1. Asfaltimi i segmentit rrugor në “Lagjen e Re” të qytetit të Bulqizës.

  2. Lirimi i hapësirave publike nga ndërtimet pa leje, duke krijuar mundësi për më shumë hapësira sociale të lira.

  3. Ndërtimi i kanalit ujitës në Valikardhë.

  4. Asfaltimi i rrugës Burrel-Klos.

  5. Sistemim-asfaltimi i rrugës kryesore të fshatit Okshatinë. Ky investim u shërben drejtpërdrejt 700 banorëve të fshatit Okshatinë.

  6. Ndërtimi i Qendrës Rinore të Bulqizës dhe rehabilitimi total i Bibliotekës.

  7. Sistemimi dhe asfaltimi i bllokut të sipërm në lagjen “Gjeologu”. Ky investimi i Bashkisë Bulqizë, përfshin dy rrugë të kësaj lagjeje dhe që do përmirësojë jetën e shumë qytetarëve e bizneseve që ushtrojnë aktivitet në këtë zonë.

bottom of page