Bashkia Cërrik

Updated: Aug 23, 2019 • Asfaltimi i rrugës Çamëria në lagjen Kantjer.

 • Pastrimi i territorit të Bashkisë Cërrik. Mbetje inerte e jo vetëm, të mbetura diku aty këtu nëpër rrugë e lagje të ndryshme u pastruan.

 • Asfaltimi i rrugëve të brendshme të lagjes nr. 2 në qytetin e Cërrikut.

 • Mbledhje e diferencuar e mbetjeve në të gjithë territorin e Bashkisë Cërrik.

 • Pastrimi i kanaleve kulluese në fshatin Pazhok, Njësia Administrative Shalës.

 • Asfaltimi i rrugës kryesore në fshatin Dasar, Njësia Administrative Mollas.

 • Pastrimi i kanaleve vaditëse në të gjithë territorin e Bashkisë Cërrik.

 • Asfaltimi i rrugës në fshatin Banjë e Re.

 • U bë i mundur garantimi i furnizimit me ujë të pijshëm 24 orë në ditë për të gjithë qytetin e Cërrikut, si dhe një sistem automatik i klorimit të ujit sipas teknologjisë më të fundit.

 • Tregu i ri, tërësisht i transformuar.

 • Pastrimi i kanalit KK3 ( Garunja) me një gjatësi prej 9 km, i cili zgjidhi problemin e përmbytjeve të mbi 400 ha tokë bujqësore në Njësinë Administrative Shalës.

 • Rikthehet pas 18 vitesh ndërprerje Shërbimi Zjarrfikës.

Burimi: Bashkia Cërrik - https://www.facebook.com/Bashkia-Cerrik-Faqja-Zyrtare-1476280992675414/