top of page

Bashkia Delvinë

Updated: Jan 31, 2021


1. Sistemimi i sheshit në rrugën “Javer Malo”, sistemimi i ujërave të zeza dhe krijimi i një hapësire rekreative në këtë shesh.

2. Pastrimi i kolektoreve në tokat bujqësore Rusan dhe Bamatat.

3. Rikonstruksioni i godinës së Muzeut Historik të qytetit të Delvinës.

4. Rehabilitimi i aksit rrugor Kardhiq – Delvinë.

5. Rehabilitimi i rrugëve rurale në fshatin Varfaj.

6. Shtrimi i 12 km rrjet i ri dhe linjë kryesore prej rreth 1,5 km që siguron ujë të pijshëm 24 orë për banorët e Delvinës.

7. Hapja e tunelit të Skërficës në aksin rrugor Delvinë-Kardhiq.

8. Hapja e Urës së Gurrës dhe asfaltimi i rrugës nga kjo urë deri në Fushë Vërri.

9. Shpërndarja e 50 koshave të rinj për mbeturina në Bashkinë Delvinë dhe fshatrat përreth.

10. Rehabilitimi i rrugës tejet të amortizuar në fshatin Kalasë.

11. Pastrimi i kanalit kullues në fshatin Isak.

12. Pastrimi i një prej kolektoreve kryesorë, në funksion të kullimit të dy blloqeve me sipërfaqe prej 80 hektarësh në tokat e fshatit Bamatat.

13. Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të gjelbra në qytetin e Delvinës.

14. Pastrimi i qendrës dhe rrugës kryesore të fshatit Rusan.

15. Pastrimi dhe rehabilitimi i lagjes “9 Tetori” në Kasapaj.

16. Pastrimi dhe rehabilitimi i lagjes "Lejla Malo" në Mukes.

17. Rehabilitimi dhe rikthimi në funksionalitet i kanalit furnizues të Palavlisë.

18. Rehabilitimi i rrugës hyrëse në fshatin Vergo, Njësia Administrative Vergo.

19. Pastrimi i rrugës së Xhermëhallës dhe rregullimi i trotuareve të dëmtuara në qytet.

20. Rehabilitimi i rrugës Shijan – Finiq.

21. Pastrimi i mbeturinave në rrugën Delvinë – Stjar.

22. Gërmim, mbushje dhe nivelim i rrugës Delvinë – Manastiri i Kamenës.


Burimi: https://www.facebook.com/BashkiaDelvine.gov.al

bottom of page