top of page

Bashkia Delvinë


1. Vazhdojnë punimet për ndërtimin e rrjetit të ujërave të zeza në fshatin Stjar, në territorin e quajtur "Lagjja e Çarçanëve.

2. Vijon puna për pastrimin e kanaleve anësore dhe rehabilitimin e rrugëve dytësore në fshatin Rusan.

3. Vazhdojnë punimet për rikonstruksionin e rrugëve të brendshme të qytetit Delvinë. Aktualisht po punohet në rrugën"Rruga e Zejtarëve" për të vazhduar më tej me sistemimin e rrugës "Gaqo Lula" dhe "Daut Barimi".


Burimi: https://www.facebook.com/BashkiaDelvine.gov.al


bottom of page