top of page

Bashkia Dibër

Updated: Jun 14, 2020


 1. Punë intensive për lyerjen e shkollave në të gjitha njësitë administrative të Bashkisë Dibër.

 2. Pastrimi i mbeturinave në zonat problematike të njësive administrative të Bashkisë Dibër si dhe vendosja e gjobave për të ndëshkuar hedhjet ilegale të mbeturinave.

 3. Rehabilitimi i rrugëve, ndriçimit dhe ujësjellësit në fshatin turistik Rabdisht, Njësia Administrative Melan.

 4. Pastrimi i liqenit të Fushës së Vogël në Njësinë Administrative Maqëllarë. Ky liqen, i cili kishte rreth 50 vite jashtë funksionit do të mundësojë ujitjen e rreth 300 ha tokë të këtij fshati.

 5. Pastrimi i liqenit të Trenës në Njësinë Administrative Melan.

 6. Rikonstruksioni i shkollës së mesme “Fiqiri Dine” në Maqellarë.

 7. Rikonstruksioni i hapësirës së varrezave të qytetit dhe varezave të dëshmorëve në Dibër.

 8. Asfaltimi i 4 km rruge në fshatin Borovjan, Njësia Administrative Kastriot.

 9. Asfaltimi i rrugës dhe sistemimi i trotuereve në lagjen “Aksion”.

 10. Shtrimi i më shumë se 15 000 m2 pllaka dekorative në bulevardin kryesor të qytetit të Dibrës.

 11. Asfaltimi i 1,5 km rrugë në fshatin Staravec, Njësia Administrative Tomin.


Burimi: Bashkia Dibër - https://www.facebook.com/BashkiaDiber1/?ref=br_rs

bottom of page