Bashkia Dibër


 • Punë intensive për lyerjen e shkollave në të gjitha njësitë administrative të Bashkisë Dibër.

 • Pastrimi i mbeturinave në zonat problematike të njësive administrative të Bashkisë Dibër si dhe vendosja e gjobave për të ndëshkuar hedhjet ilegale të mbeturinave.

 • Rehabilitimi i rrugëve, ndriçimit dhe ujësjellësit në fshatin turistik Rabdisht, Njësia Administrative Melan.

 • Pastrimi i liqenit të Fushës së Vogël në Njësinë Administrative Maqëllarë. Ky liqen, i cili kishte rreth 50 vite jashtë funksionit do të mundësojë ujitjen e rreth 300 ha tokë të këtij fshati.

 • Pastrimi i liqenit të Trenës në Njësinë Administrative Melan.

 • Rikonstruksioni i shkollës së mesme “Fiqiri Dine” në Maqellarë.

 • Rikonstruksioni i hapësirës së varrezave të qytetit dhe varezave të dëshmorëve në Dibër.

 • Asfaltimi i 4 km rruge në fshatin Borovjan, Njësia Administrative Kastriot.

 • Asfaltimi i rrugës dhe sistemimi i trotuereve në lagjen “Aksion”.

 • Shtrimi i më shumë se 15 000 m2 pllaka dekorative në bulevardin kryesor të qytetit të Dibrës.

 • Asfaltimi i 1,5 km rrugë në fshatin Staravec, Njësia Administrative Tomin


Burimi: Bashkia Dibër - https://www.facebook.com/BashkiaDiber1/?ref=br_rs