top of page

Bashkia Divjakë

Updated: Feb 9, 2021


1. Asfaltimi i rrugës në lagjen e “Naçallarëve” në fshatin Mërtish, Nj. Adm. Gradishtë.

2. Asfaltimi i rrugës së “Furrit të bukës” në fshatin Këmishtaj, Nj. Adm. Gradishtë.

3. Rehabilitimi i segmentit rrugor Cermë-Divjakë.

4. Ndërhyrje për rehabilitimin e segmenteve rrugore në fshatrat Grabian, Cermë Shkumbin-Bishçukas, Dushkçan-Hallvaxhias-Gërmenj i Madh.

5. Riparimi i pjesës së dëmtuar pranë shinave të trenit në segmentin rrugor Divjakë-Pushimi i shoferit.

6. Kopësht i ri me drekë dhe një shkollë totalisht e transformuar në Tërbuf.

7. Hapja e 7.8 km kanale për sistemin e ujitjes si dhe 3.2 km në sitemin kullues, në Njësinë Administrative Remas.

8. Rehabilitimi i plotë i rrugës në lagjen e “Sotallarëve” në qytetin e Divjakës.

9. Ndërtimi i një shkolle të re me të gjitha standartet bashkëkohore në fshatin Fier Seman, Nj. Adm. Gradishtë.

10. Rehabilitimi i ujërave të bardha dhe ndërtimi i rrjetit të ri me tubacione dhe puseta në fshatin Këmishtaj, Nj. Adm. Gradishtë.

11. Rehabilitimi i rrugës “20 Janari”, në hyrje të qytetit të Divjakës.

12. Asfaltimi i unazës jugore në Çermë Sektor, Nj. Adm. Tërbuf.

13. Rikonstruksioni i shkollës së mesme të bashkuar “Mihal Nako” në fshatin Fier Seman, Nj. Adm. Gradishtë.

14. Rehabilitimi i Qendrës Shëndetësore në fshatin Grabian.

15. Ujësjellës i ri në fshatin Grabian, i cili do të përballojë furnizimin me ujë të pijshëm 24 orë.

16. Rehabilitimi i plotë i segmentit rrugor që lidh Grabjanin me pjesën tjetër të fshatrave të kodrave. Ka përfunduar asfaltimi me kullimet e ujrave anësore, pusetat dhe kanalizimet e ujrave të zeza, rrjeti i ujsjellësit, trotuaret bashkë me ndriçimin e zonës së banuar.

17. Rehabilitimi i kanalizimeve të ujërave të bardha në segmentin rrugor pas furrës së bukës, në fshatin Këmishtaj, Nj. Adm. Gradishtë.

18. Asfaltimi i segmentit rrugor që lidh poliklinikën dhe laboratorin multifunksional të analizave dhe shërbimeve “URBANLAB” në rrugën dytësore.

19. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Çermë Kamp dhe Çermë Shkumbin, Nj. Adm. Tërbuf.

20. Rehabilitimi i kanalizimeve të ujërave të zeza dhe i sistemit kullues të ujërave të bardha në fshatin Çermë Sektor, Nj. Adm. Tërbuf.

21. Asfaltimi i rrugës së fshatit Gurë, Nj. Adm. Remas.

22. Asfaltimi i rrugës kryesore të fshatit Goriçaj, Nj. Adm. Gradishtë.

23. Asfaltimi i rrugëve të lagjeve në fshatin Sopëz, Nj. Adm. Gradishtë.

24. Ndërtimi i një Poliklinike me të gjitha parametrat bashkëkohore, e cila i shërben një popullsie prej 54 000 banorë.

25. Rehabilitimi i qendrës së qytetit të Divjakës dhe ndërtimi i shëtitores që lidh zonën urbane me pyllin me pisha.

26. Në të gjitha Njësitë Administrative është rritur cilësia e shërbimit, dhënia e informacionit apo kthimi i përgjigjeve të kërkesave të qytetarëve.

27. Pastrimi i kanalit kullues në fshatin Remas, Njësia Administrative Remas. Kanali ka një gjatësi prej 1.2 km dhe shërben për kullimin e një sipërfaqeje prej mbi 90 ha tokë bujqësore.

28. Rikonstruksioni i Shkollës 9-Vjeçare “Hysni Malko” në fshatin Kryekuq, Njësia Administrative Remas.

29. Transformim radikal i qëndrës shëndetësore në fshatin Grabian. Kjo qëndër shëndetësore do ti shërbejë rreth 5 mije banorëve të kësaj zone

30. Pastrimi i kanalit kullues në fshatin Çerm Sektor, Njësia Administrative Tërbuf.

31. Rikonstruksioni i rrugës Babunjë-Agim.

32. Pastrimi i kanaleve kulluese dhe ujitëse në fshatin Goriçaj, Njësia Administrative Gradisht.

33. Rehabilitimi me çakull i segmentit rrugor Remas-Çakajas

34. Rehabilitimi me çakull i rrugëve të brendshme në fshatin Gungas, Njësia Administrative Gradishtë. Njëkohësisht me rehabilitimin e rrugëve u bë edhe ndricimi i tyre.

35. Rikonstruksioni dhe zgjerimi i unazës së sipërme në fshatin Kryekuq, Njësia Administrative Remas, Bashkia Divjakë.

36. Rikonstruksioni i shkollës në Çermë Shkumbin. Një transformim radikal nga një objekt të rrënuar, në një shkollë me standarte bashkëkohore.

37. Shtrirja e rrjetit ujësjellës në fshatin Senëz, Njësia Administrative Gradishtë.

38. Sistemimi dhe rehabilitimi me çakull i rrugëve në fshatin Korie, Njësia Administrative Gradishtë.

39. Rikonstruksioni i kopshtit në Goriçaj.

40. Rehabilitim total i hapësirave të lira në fshatin Bedat, Njësia Administrative Remas.

41. Mbjellja e pemëve të reja në të gjitha sheshet dhe rrugët e lagjeve të qytetit të Divjakës.

42. Kënde lojërash për fëmijët pranë kopshtit të Divjakës si dhe në Çermë Sektor, Njësia Administrative Tërbuf.

43. Asfaltimi i segmentit rrugor Grabian – Dushk Can deri në bashkimin me asfaltin ekzistues.

44. Reahbilitimi i kanalit kullues LUK 3-X-4/2 në fshatin Gur, Njësia Administrative Remas.

45. Rehabilitimi i rrugës kryesore bujqësore në fshatin Cermë e Sipërme, Njësia Administrative Tërbuf.

46. Rikonstruksioni i shkollës në Shënepremte.

47. Ndriçim publik në fshatrat Sulzotaj, Cermë Pasha dhe Cermë Proshk.


Burimi 1: https://www.facebook.com/Bashkia.Divjake

Burimi 2: https://www.facebook.com/fredi.kokoneshi
bottom of page