top of page

Bashkia Dropull


1. Rehabilitimi dhe mirëmbajtja e fushës së futbollit “Lefter Millo” në fshatin Dervican, Nj. Adm. Dropull i Poshtëm.

2. Riparimi i aksit rrugor Vrisera – Llongo, Nj. Adm. Dropull i Sipërm.

3. Pastrimi dhe sistemimi i rrugëve të fshatrave Shën Nikolla, Llovinë dhe Sotirë, Nj. Adm. Dropull i Sipërm.

4. Lidhja e një linje të re elektrike për ndriçimin e qendrës së fshatit Grapsh, Nj. Adm. Dropull i Poshtëm.

5. Vendosja e ndriçimit publik përgjatë hyrjes dhe në sheshin e fshatit Dervican, Nj. Adm. Dropull i Poshtëm.

6. Pastrimi i rrugëve dhe i shesheve në fshatrat Koshovicë, Llongo, Frashtan, Kërrë, Llovinë dhe Radat.

7. Rikonstruksioni i Qendrës Shëndetësore në godinën e ish – shkollës së fshatit Llongos, Nj. Adm. Dropull i Sipërm.

8. Rinovimi i çatisë së shkollës në fshatin Grapsh, Nj. Adm. Dropull i Poshtëm.

9. Pastrimi dhe sistemimi i rrugëve dhe shesheve në fshatrat Bularat dhe Dervican.

10. Pastrimi i mbetjeve në fshatrat Jorgucat dhe Krioner, Nj. Adm. Dropull i Sipërm.

11. Asfaltimi i rrugës nga çezma deri te ura, në fshatin Dervican.

12. Përfunduan punimet për asfaltimin e rrugës në hyrje të fshatit Vrisera, Nj. Adm. Dropull i Sipërm.

13. Shtrimi me beton i rrugës që të çon tek Manastiri “Kostandini dhe Elena” në fshatin Frashtan, Nj. Adm. Dropull i Poshtëm.

14. Sistemimi me bitum i dy segmenteve të vështira të rrugës Libohovë – Poliçan.

15. Instalimi i sistemit të ri të ndriçimit dhe zëvendësimi i shtyllave të energjisë elektrike, në fshatin Haskovë, Nj. Adm. Dropull i Poshtëm.

16. Rikonstruksini i rrugës hyrëse të fshatit Sofratikë, Nj. Adm. Dropull i Poshtëm.

17. Rikonstruksioni dhe shtrimi me beton i rrugës kryesore në fshatin Vodhino, Nj. Adm. Dropull i Sipërm.

18. Rehabilitimi i rrjetit ujësjellës në fshatrat Skore dhe Çatistër, Nj. Adm. Pogon.

19. Ndërtimi i një muri rrethues antipërmbytje në fshatin Likomil, Nj. Adm. Dropull i Sipërm.

20. Ndërtimi i urës në fshatin Llongo, e cila do t’u shërbejë banorëve të fshatit Llongo dhe Koshovicë, Nj. Adm. Dropull i Sipërm.

21. Restaurimi i murit të fshatit Haskovë, për mbrojtjen e rrugës dhe urës së këtij fshati nga përmbytjet e shpeshta.

22. Pastrimi dhe mirëmbajtja e rrugës në hyrje të Teatrit Antik të Sofratikës dhe e rrugës në hyrje të Objektit të Kultit të Shën e Premtes në Terihat.

23. Pastrimi i ambjenteve publike në fshatrat Koshovicë, Zervat, Sotirë, Selo, Klishar, Frashtan, Llongo, Dogana e Kakavies dhe Fusha e Sportit në Jorogucat.

24. Rikonstruksioni i murit rrethues në shkollën e fshatit Goranxi dhe pastrimi e sistemimi i Fushës së Sportit në këtë fshat.

25. Rehabilitimi i ndriçimit publik me vendosjen e llampave të reja në fshatin Radat, Nj. Adm. Dropull i Poshtëm.

26. Sistemimi dhe mirëmbajtja e rrjetit të brendshëm të ujësjellësit në fshatrat Ker, Goricë, Terihat, Sofratikë dhe Vanister.

27. Rikonstruksioni dhe mirëmbajtja e segmentit rrugor Hllomo – Çatistër, Nj. Adm. Pogon.

28. Pastrimi dhe dezinfektimi i varrezave publike në të gjitha fshatrat e Dropullit.

29. Rikonstruksioni i sheshit në fshatin Vodhino, Nj. Adm. Dropull i Sipërm.

30. Sistemimi dhe mirëmbajtja e rrjetit ujësjellës në fshatin Zervat, Nj. Adm. Dropull i Sipërm.

31. Rikonstruksioni i rrugës në lagjen “Spathias” në fshatin Dervica, Nj. Adm. Dropull i Poshtëm.

32. Rikonstruksioni i rrugëve të brendshme në fshatin Frashtan, Nj. Adm. Dropull i Poshtëm.

33. Shtrimi me beton i rrugës në hyrje të fshatit Lugar, Nj. Adm. Dropull i Poshtëm.

34. Sistemimi dhe mirëmbajtja e rrugës në Pogonin Malor.

35. Rikonstruksion i rrugës në hyrje të fshatit Sofratikë, Nj. Adm. Dropull i Poshtëm.

36. Ndërtimi i një pike të re grumbullimi mbeturinash sipas të gjitha standarteve, në fushën e fshatit Glinë, Nj. Adm. Dropull i Poshtëm.

37. Sistemimi dhe mirëmbajtja e rrugës kryesore Skore – Poliçan.

38. Ndërtimi i urës Llongo – Koshovicë, e cila do të zgjidhë problemin e qarkullimit të banorëve në këto fshatra.

39. Vendosja e sistemit fotovoltaik të ndriçimit, vendosja e kamerave, vendosja e një aparati alarmi në rast zjarri, si dhe ndërtimi i një laboratori eksperimental i pajisur me mjetet e nevojshme, në Shkollën e Bashkuar Derviçan.


Burimi: https://www.facebook.com/bashkia.dropull.1

bottom of page