Bashkia Durrës

Updated: Dec 9, 2020


  1. Rehabilitimi i hapësirave të gjelbra dhe pastrimi i mbetjeve në lagjen nr. 3, pranë Shkollës së Muzikës.

  2. Pastrimi i mbeturinave dhe i kanaleve në zonën e Spitallës në lagjen nr. 15.

  3. Pastrimi dhe mirëmbajtja e varrezave të reja.

  4. Sistemi i rrugëve dhe i ndriçimit në zonën turistike të Shkëmbit të Kavajës.

  5. Pastrimi dhe dezinfektimi i rrotondës së Shkallnurit deri tek spitali i kockave.

  6. Rikonstruksioni i shkollës për fëmijët me aftësi të kufizuar në qytetin e Durrësit.

  7. Ndërtimi i shkollës së re 9-vjeçare “Myslim Hida” si dhe i kopshtit në fshain Arapaj.

  8. Ndërtimi i ujësjellësit të ri për Durrësin, i cili do të sjellë 3-fishin e sasisë së ujit që sillej më parë.

Burimi: Bashkia Durrës - https://www.facebook.com/durres.gov.al/