top of page

Bashkia Durrës


 1. Rehabilitimi i hapësirave të gjelbra dhe pastrimi i mbetjeve në lagjen nr. 3, pranë Shkollës së Muzikës.

 2. Pastrimi i mbeturinave dhe i kanaleve në zonën e Spitallës në lagjen nr. 15.

 3. Pastrimi dhe mirëmbajtja e varrezave të reja.

 4. Sistemi i rrugëve dhe i ndriçimit në zonën turistike të Shkëmbit të Kavajës.

 5. Pastrimi dhe dezinfektimi i rrotondës së Shkallnurit deri tek spitali i kockave.

 6. Rikonstruksioni i shkollës për fëmijët me aftësi të kufizuar në qytetin e Durrësit.

 7. Ndërtimi i shkollës së re 9-vjeçare “Myslim Hida” si dhe i kopshtit në fshain Arapaj.

 8. Ndërtimi i ujësjellësit të ri për Durrësin, i cili do të sjellë 3-fishin e sasisë së ujit që sillej më parë.

 9. Rikonstruksioni i rrugës "Syri i Detit".

 10. Rikonstruksioni i rrugës së "Demëve" në Rrashbull.

 11. Rikonstruksioni i rrugës "Shekspiri" në Njësinë Administrative nr.4.

 12. Rikonstruksioni i rrugës "Kashta e Kumtirit" loti II.


Burimi: Bashkia Durrës - https://www.facebook.com/durres.gov.al/

Burimi: https://openprocurement.al/en/index/list

bottom of page