Bashkia Elbasan

Updated: Sep 25  1. Kanë nisur punimet për ndërtimin e Urës së Pajunit në njësinë Administrative Papër. Kjo do të jetë një vepër e rëndësishme infrastrukturore që do i japë zgjidhje përfundimtare lëvizshmërisë të më shumë se 1000 banorëve.

  2. Drejt përfundimit rikonstruksioni total i Shkollës së Mesme Profesionale "Salih Çeka"

Burimi: https://www.facebook.com/elbasanbashkia/