Bashkia Gjirokastër

Updated: Jul 10, 2020


1. Ndërhyrje në mirëmbajtjen e linjës përcjellëse të ujit të pijshëm në fshatin Mashkullore, Njësia Administrative Cepo.

2. Shtrimi me çakull i 4 km rrugë dhe sistemimi i kanaleve në Karjan të Lunxhërisë.

3. Shtrimi i linjës së re të furnizimit me ujë të pijshëm për fshatin “Arshi Lengo”.

4. Ndërhyrje tek përroi i Bezos, në lagjen Kordhocë për të kthyer në normalitet furnizimin me ujë për 25 familje të cilat për një kohë të gjatë vuanin prej ndërhyrjes ilegale të shkaktuar nga elementë të papërgjegjshëm.

5. Disiplinimi dhe sistemimi i kanaleve të ujërave të zeza në fshatin Valare, Njësia Administrative Lunxhëri.