Bashkia Gramsh

Updated: Jun 14


  1. Rikonstruksioni i rrugës në lagjen Koçaj të qytetit të Gramshit. Brenda këtij investimi përfshihet, asfaltimi i rrugës, ndriçimi, kanalizimet e ujrave të bardha, ndërtimi i trotuareve dhe mbjellja e pemëve dekorative.

  2. Rikonstruksioni i rrugës së lagjes “Baramaj” në fshatin Poroçan.

  3. Vendosja e kontenierëve për mbeturinat në fshatrat Pishaj, Qerret, Cërujë, Çekin, Trashovicë, Shemrizë, Mashan, Bërsnik dhe Kodovjat.

  4. Rikonstruksioni i rrugës automobilistike në fshatin Dufshan, Njësia Administrative Sult.

  5. Ndërtimi i ambulancës së re në fshatin Silarë, Njësia Administrative Sult.

  6. Sistemimi dhe mirëmbajtja e rrugës në zonën e Lenies.