top of page

Bashkia Has

Updated: Jun 14, 2020  1. Rikonstruksioni i palestrës Krumë dhe Qendrës së Kulturës.

  2. Asfaltimi i rrugës së fshatit Zahrisht.

  3. Reabilitimi i rrugëes së lagjes "Peka" dhe "Dida"

  4. Rikualifikimi urban.

  5. Reabilitimi i skemave ujitëse (4 projekte).

  6. Reabilitimi i trotuareve të brendshme të qytetit Krumë.

  7. Reabilitimi i lulishteve të qytetit.

  8. Ndërtimi i shkollës Letaj, Njësia Administrative Golaj.

  9. Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare "Rexhep Hoxha", Tregtan, Njësia Administrative Fajza.

bottom of page