Bashkia Has

Updated: Sep 13, 2019  • Rikonstruksioni i palestrës Krumë dhe Qendrës së Kulturës.

  • Asfaltimi i rrugës së fshatit Zahrisht.

  • Reabilitimi i rrugëes së lagjes "Peka" dhe "Dida"

  • Rikualifikimi urban.

  • Reabilitimi i skemave ujitëse (4 projekte).

  • Reabilitimi i trotuareve të brendshme të qytetit Krumë.

  • Reabilitimi i lulishteve të qytetit.

  • Ndërtimi i shkollës Letaj, Njësia Administrative Golaj.

  • Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare "Rexhep Hoxha", Tregtan, Njësia Administrative Fajza.