top of page

Bashkia Himarë

Updated: Jun 14, 2020


  1. Rindërtimi dhe rivitalizimi i qendrës së fshatit Borsh.

  2. Rehabilitimi i rrugës së Lumit të Vlorës (LOT- i 3).

  3. Rehabilitmi i rrugës së fshatit Bunec, Njësia Administrative Lukovë.

  4. Vendosja e mbi 600 koshave në 7 fshatra të Himarës, për ndarjen e mbeturinave urbane që në origjinë.

  5. Rehabilitimi i sheshit të fshatit Fterrë.

  6. Lirimi i plazhit të Gjipesë nga çadrat dhe shezlonët e vendosur pa leje.

  7. Ndërhyrje për rehabilitimin e objektit të vjetër të qendrës shëndetësore në Vuno. Perveç restaurimit, kjo qendër shëndetësore e re, u pajis edhe me mjete të nevojshme mjekësore.


bottom of page