top of page

Bashkia Këlcyrë


1. Rikonstruksioni i Shkollës së Mesme “Sejfulla Malëshova” në Këlcyrë.

2. Rehabilitimi i Urës së Këlcyrës. Strukturat anësore do të shërbejnë për ndarjen e trafikut dhe ecjen e dedikuar për këmbësorët si dhe do të plotësojnë elementët estetikë të urës.

3. Rikonstruksioni i Qendrës Kulturore Multifunksionale në qytetin e Këlcyrës.

4. Ndërtimi i ujësjellësave të rinj ruralë në fshatrat Goricë dhe Sukë, Nj. Adm. Sukë.

5. Hapja dhe rehabilitimi i kanalit vaditës në fshatin Riban, Nj. Adm. Dishnicë.

6. Investimet për rrjetin e brendshëm të ujësjellësit, kanë siguruar ujë 24 orë për banorët e Këlcyrës.

7. Rehabilitimi i rrugëve të brendshme të fshatit Katundishtë, Nj. Adm. Dishnicë.

8. Përmirësimi i infrastrukturës rrugore në fshatin Guri i Këlcyrës.


Burimi: https://www.facebook.com/bashkia.kelcyre

bottom of page