top of page

Bashkia Konispol


1. Pastrime dhe heqja e pemëve që rrezikojnë jetën e qytetarëve në fshatin Vrinë, Njësia Administrative Xarrë.

2. Restaurimi i Urës së lumit Pavëll, brenda çdo parametri sigurie për kalimin e automjteve.

3. Pastrimi i kanaleve në fushën e Mursisë.

4. Rehabilitimi i kanaleve vaditëse në fushën Shalës - Markat.

5. Rehabilitimi i kanaleve vaditëse në fushën e Manastirit.

6. Ndërtimi i urëkalimit që shërben për kullim, vaditje dhe kalimin e fermerëve të zonës, në Njësinë Administrative Xarrë tek 25-tat.

7. Përmirësimi i infrastrukturës rrugore në të gjithë territorin e mbjellë me mandarina, nga Vrina në Konispol.

8. Rikonstruksioni i rrugëve të brendshme, ndiçimi publik dhe përmirësimi i shërbimeve në Mursi, Njësia Administrative Xarrë.

9. Reabilitimi i 10 km rrugë nga Shalësi në Vërvë.

10. Rehabilitimi i rrugëve lidhëse për në varrezat publike të fshatrave Dishat dhe Vërvë.

11. Sistemimi i ujrave të zeza në fshatin Xarrë, Njësia Administrative Xarrë.

12. Rikonstruksioni i plotë i ndriçimit publik në fshatin Çiflik, Bashkia Konispol.

13. Rikonstruksioni i plotë i shkollës "Rait Bajo" në fshatin Shalës, Njësia Administrative Markat, Bashkia Konispol.

14. Sistemim – asfaltimi i rrugëve të brendshme si dhe ndriçimi publik në fshatin Vrinë, Njësia Administrative Xarrë, Bashkia Konispol.

15. Ujësjellës i ri në Qytetin e Konispolit. Sot Konispoli furnizohet me 24 orë ujë.

16. Pastrimi dhe reabilitimi i kanaleve kulluese në fushat e Konispolit.

17. Pastrimi i kanaleve kulluese në fushën e Xarrës.

18. Furnizimi me ujë të pijshëm 24 orë për fshatin Ninat, Njësia Administrative Markat.

19. Furnizimi me ujë të pijshëm 24 orë në fshatin Shalës, Njësia Administrative Markat. U ndërruan linjat e vjetra, u ndërtuan puseta, u prenë lidhjet e dyfishta dhe u vendosën matësa.

20. Sistemim – asfaltimi i rrugës hyrëse në Njësin Administrative Markat. Nga një rrugë me gropa në një rrugë me parametra bashkëkohore.

21. Rikonstruksioni i shkollës “ Mehmet Xhaferi” në Xarrë, duke i plotësuar të gjitha kushtet bashkëkohore.

22. Përfundimi i fazës së parë për sistemim- asfaltimin e Unazës Ekonomike Shkallë - Vrinë.

23. Rikonstruksioni i rrugëve të brendshme në fshatin Çiflik, Bashkia Konispol.

24. Sistemimi i tokave në fushën e Shalës-Markatit si dhe në fushën e fshatit Ninat.

25. Sistemim – asfaltimi i rrugës hyrëse në Njësinë Administrative Markat. Nga Vila tek Ura e Lumit.

26. Montimi i pompës së re dhe shtrimi i linjës së furnizimit me ujë të pijshëm në fshatin Çiflik, Bashkia Konispol.

27. Sistemimi dhe betonimi i kanaleve vaditës në fushën e Shalës - Markatit.

28. Sistemimi i rrugës në lagjen e re në Konispol.

29. Montimi i kabinës elektrike në Xarrë.

30. Sistemim- asfaltimi i rrugës Shkallë - Vrinë. 6.5 m asfalt dhe bankina anësore.

31. Rrethimi dhe sistemimi i varrezave publike në Dishat, Njësia Administrative Markat.

32. Veshja me beton e dy kanaleve kryesore që furnizojnë me ujë fushën e Rrahut në Konispol dhe fushën e Mursisë.

33. Pastrimi i kanaleve kullues në fushën e Shalësit, Njësia Administrative Markat.

34. Ndërtimi i një kabine elektrike në fshatin Janjar, Njësia Administrative Markat, për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike.

35. Realizimi i ndriçimit publik në fshatin Markat.

36. Sistemimi dhe shtrimi i rrugëve të brendshme në fshatin Ninat.

37. Përfundoi rikonstruksioni i plotë i urës së Janjarit.

38. Ndriçim publik për fshatin Shalës në Njësinë Administrative Markat.

39. Hapja dhe sistemimi i rrugëve të brendshme në fshatin Shëndëlli, Njësia Administrative Xarrë.

40. Shtrimi i rrugës së brendshme në fshatin Xarrë.

41. Ndërtimi i rrugës për një lagje të bllokuar në Konispol. .

42. Qendër e Re për Bashkinë Konispol.

43. Sistemimi i rrugëve të fushave në fshatin Çiflik.

44. Rikonstruksioni i rrugës Unazë të fshatit Mursi, Njësia Administrative Xarrë, Bashkia Konispol.

45. Legalizimi i shtëpive në të gjithë territorin e Bashkisë Konispol.

46. Sistemimi dhe pastrimi i varrezave publike në fshatin Markat si dhe rehabilitmi i rrugës që të çon në to.

47. Zgjerimi dhe rehabilitimi i plotë i varrezave në fshatin Shalës, Njësia Administrative Markat.

48. Sistemimi i ujësjellësit të fshatit Shëndëlli. Vendosja e matësave dhe heqja e linjave dyfishe do të bëjë të mundur që çdo familje të marrë 24 orë ujë të pijshëm dhe të paguajë atë që konsumon.

49. Furnizimi me ujë të pijshëm 24 orë për banorët e fshatit Markat, Bashkia Konispol.

50. Rikonstruksioni i shkollës “ Bido Sejko ”.

51. Furnizim 24 orë me ujë të pijshëm për fshatin Dishat.

52. Sistemimi dhe asfaltimi i rrugës hyrëse në Xarrë.

53. Përfundimi i fazës së parë të sistemit të vaditjes në Bashkinë e Konispolit.


Burimi: https://www.facebook.com/Bashkia-Konispol-Shuaip-Beqiri-978669432157944

bottom of page