Bashkia Korçë

Updated: Jun 14, 2020


  1. 3000 m2 sipërfaqe e re dhe 100 pemë dekorative i shtohen Parkut Rinia. Më shumë hapesirë dhe gjelbërim në një nga pjesët më të bukura dhe çlodhëse të qytetit të Korçës;

  2. Prishja e gardheve dhe strukturave të tjera rrethuese në katet e para të pallateve i hap rrugën rehabilitimit të plotë të hapësirave publike mes blloqeve të banimit duke shtuar më shumë hapësira çlodhëse dhe të gjelbëruara për komunitetin;

  3. Rikonstruksioni i shkollës "Nuçi Naçi" në qytetin e Korçës. Standarde bashkëkohore, palestër e re dhe kushte më të mira për nxënësit e kësaj shkolle;

  4. Rimodelimi i lulishtes "Shën Maria". Sistemimi i trotuarëve, shtimi i stolave, vendosja e ndriçuesve LED etj. Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, Bashkia Korçë po kujdeset për mbjelljen e pemëve dekorative në këtë zonë. Rreth 50 pemë të reja janë mbjellë përgjatë rrugës "Midhi Kostani" ndërkohë edhe 30 të tjera do të mbillen tek lulishte "Shën Maria";

  5. Pastrimin i kurorës së gjelbër të qytetit nga procesionarja, një aksion që do të shtrihet në çdo zonë të prekur të Korçës;

  6. Shkollë e re në fshatin Voskopojë. Një institucion arsimor dinjitoz në Voskopojën aq të njohur për arsimin dhe kulturën e hershme;