top of page

Bashkia Korçë


1. Rikonstruksioni i rrugës "Eleni Gjika" në lagjen 5 të qytetit të Korçës. Rehabilitim i rrjetit të kanalizimeve, asfaltim dhe trotuarë të rinj në të gjithë gjatësinë e kësaj rruge.

2. Rehabilitimi i hapësirës mes blloqeve të banimit në rrugën “Gaqo Avrazi”, lagjja nr. 15.

3. Asfaltimi i rrugës “Papa Kristo Negovani” në lagjen nr. 5.

4. Trotuare të rinj në rrugën “Viktor Eftimiu” në lagjen 16.

5. Vendosja e ndriçuesve LED në lulishten “Shën Maria”.

6. Rehabilitimi i asfaltit të dëmtuar në rrugën “Dhimitër Denasi”.

7. Rikonstruksioni i rrugës "Pandi Raidhi" në lagjen nr. 4.

8. Rikonstruksioni i shkollës “Nuçi Naçi”.

9. Sistemimi i trotuareve, riparimi i stolave dhe vendosja e sistemit vaditës në lulishten e lagjes nr. 8 të qytetit të Korçës.

10. Rikonstruksioni i trotuareve në rrugën “Rexhep Telhaj” në lagjen nr. 14.

11. Transformimi i hapësirës së lulishtes “Vangjush Mio”.

12. Rikonstruksioni i kopshtit nr. 3 në qytetin e Korçës.

13. Rehabilitimi i lulishtes tek ish-Shtëpia e Pionerit dhe sistemimi i trotuarit tek rruga “Midhi Kostani.

14. Rehabilitimi i lulishtes në lagjen 15 të qytetit të Korçës.

15. Rehabilitimi i lulishtes në lagjen 16 të qytetit të Korçës.

16. Sistemimi i trotuareve në rrugët “Sotir Pujo”, Gjenovefa Leshnja” dhe “Pirro Daçolli” në lagjen nr.1 të qytetit të Korçës.

17. Asfaltimi i rrugëve “Thanas Rëmaçka” dhe “Mujo Ulqinaku” në lagjen nr. 6 të qytetit të Korçës.

18. Lulishte e re në lagjen nr. 6 të qytetit të Korçës.

19. Përfundimi i fazës së parë të kanalizimeve në lagjet 5 dhe 13 të qytetit të Korçës.

20. Asfaltimi i rrugës “Feim Zavalani” në lagjen nr. 17.

21. Rikonstruksioni i trotuarëve në lagjen 8, rruga "Viktimat e 7 Shkurtit".

22. Çerdhe e re me ambiente komode dhe standarte bashkëkohore për fëmijët e qytetit të Korçës.

23. Rikonstruksioni i ambienteve të shkollës “Naim Frashëri” në qytetin e Korçës. Ambiente tërësisht të reja dhe kushte moderne për nxënësit e kësaj shkolle.

24. Rrethrrotullimi i ri në kryqëzimin e rrugëve "Partizani" dhe "Todi Vogli" do të lehtësojë qarkullimin e automjeteve dhe lëvizjen e këmbësorëve.

25. Ndërtimi i Terminalit të Autobusëve në qytetin e Korçës. Ky projekt vendos një standard të ri për transportin udhëtar.

26. Rikonstruksioni i rrugëve të brendshme, rehabilitimi i qendrës dhe ndërtimi i një unaze të brendshme në fshatin Polenë.

27. Rehabilitimi infrastrukturor i fshatit Çiflig. Ndërhyrja përfshiu rehabilitimin e rrugëve, ndriçim e gjelbërim si dhe sistemimin e rrugëve të parcelave.

28. Vendosja e ndriçimit publik, gjelbërimi dhe rikonstruksioni i rrugëve në fshatin Bulgarec.

29. Rehabilitimi i rrugëve të parcelave në fshatin Ravonik.

30. Ujësjellës i ri për banorët e fshatit Shamoll, që do të sigurojë ujë të pijshëm për çdo familje të fshatit.

31. Ujësjellës i ri në fshatin Kamenicë, i cili do të sigurojë furnizimin me ujë të pijshëm për 900 familje në fshatrat Dvoran dhe Kamenicë.

32. Asfaltimi i rrugës së brendshme të fshatit Kamenicë.

33. Pastrimi dhe rehabilitimi i kanaleve kulluese dhe vaditëse në çdo Njësi Administrative të Bashkisë Korçë.

34. Përfundoi ndërhyrja në rrjetin e kanalizimeve dhe asfaltimi i rrugës së fshatit Dvoran.

35. Rehabilitimi dhe asfaltimi i rrugës së fshatit Melçan.

36. Rikonstruksioni i Qendrës Shëndetësore në fshatin Floq.

37. Rehabilitimi dhe pastrimi i përroit të fshatit Dërsnik.

38. Rehabilitimi i rrugëve të parcelave duke përmirësuar infrastrukturën bujqësore në fshatin Dërsnik.

39. Rikonstruksioni i plotë i qendrës shëndetësore në fshatin Boboshticë, Njësia Administrative Drenovë.

40. Shtrimi i rrugëve të parcelave dhe rehabilitimi i rrugëve të brendshme në fshatin Ravonik.

41. Rikonstruksioni i rrugës, ndërtimi i trotuarëve të rinj, vendosja e ndriçimit dhe shtimi i gjelbërimit në fshatin Moravë.

42. Rehabilitimi i rrugës lidhëse që lidh fshatin Kuç me Belortanë. Kjo rrugë do të lehtësojë lëvizjen e banorëve por edhe transportin e prodhimeve bujqësore.

43. Asfaltimi i rrugës kryesore, rehabilitimi i rrugëve të parcelave bujqësore, sistemimi i trotuareve dhe vendosja e ndriçuesve në fshatin Bulgarec.

44. Qendër e re shëndetësore në fshatin Belorta.

45. Ndërtimi i shkollës së re në Voskopojë, ku rreth 120 fëmijë të Voskopojës, Lavdarit dhe Gjonomadhit do të kenë mundësinë të zhvillojnë mësimin në një shkollë me standarte bashkëkohore.

46. Ndërtimi i urës së re në fshatin Voskop.

47. Asfaltimi i unazës Lumalas – Melçan – Porodinë.

48. Ndërtimi i Qendrës Shëndetësore në fshatin Barç.

49. Rikonstruksioni i rrugës Boboshticë – Dardhë.

50. Korça e angazhuar në Planin Kombëtar të Pastrimit. Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, Bashkia Korçë ka ndërhyrë për pastrimin e zonave problematike me ndotje në qytet dhe Njësitë Administrative.

51. Qendër e re komunitare në Korçë për trajtimin dhe mbështetjen e fëmijëve me aftësi ndryshe.

52. Pastrimi dhe sistemimi i ish-gropës, në lagjen nr.8 të qytetit të Korçës.


Burimi: https://www.facebook.com/BashkiKorcebottom of page