top of page

Bashkia Korçë


1. Vijon puna për asfaltimin e rrugës tek ish-fabrika e tullave në qytetin e Korçës.

2. Vazhdon puna brenda fshatit Drenovë, për përmirësimin e infrastrukturës rrugore.

3. Vazhdon pastrimi dhe sistemimi i kanaleve kulluese dhe vaditëse në çdo Njësi Administrative të Korçës.

4. Vijon aksioni i madh i pastrimit nga Ndërmarrja e Shërbimeve Publike në çdo zonë dhe Njësi Administrative të Korçës.

5. Vazhdon puna për rikonstruksionin e trotuarëve në lagjen 8, rruga "Viktimat e 7 Shkurtit", për të përmirësuar lëvizjen këmbësorëve.

6. Ka filluar puna për hapjen e segmentit rrugor Panarit-Treskë në Njësinë Administrative Vithkuq si mundësi alternative për nevojat e banorëve të kësaj zone. Ndërhyrja po bëhet me qëllim minimizimin e problematikave që kjo rrugë ka gjatë periudhës së dimrit.

7. Pas asfaltimit të rrugëve në fshatin Barç, ka filluar puna për ndërtimin e kanaleve anësorë, të cilët do të shërbejnë për mirëmbajtjen e rrugës dhe largimin e ujërave të shiut.

8. Vazhdon puna në Lagjen 4 (ish fusha e druve) për përmirësimin e infrastrukturës rrugore.

Aktualisht po punohet për ndërtimin e trotuarëve, vendosjen e bordurave dhe shtrimin me pllaka.


Burimi: https://www.facebook.com/BashkiKorce

bottom of page