Bashkia Korçë


1. Vijon puna për asfaltimin e rrugës tek ish-fabrika e tullave në qytetin e Korçës.

2. Vazhdon puna brenda fshatit Drenovë, për përmirësimin e infrastrukturës rrugore.

3. Vazhdon pastrimi dhe sistemimi i kanaleve kulluese dhe vaditëse në çdo Njësi Administrative të Korçës.

4. Vijon aksioni i madh i pastrimit nga Ndërmarrja e Shërbimeve Publike në çdo zonë dhe Njësi Administrative të Korçës.

5. Vazhdon puna për rikonstruksionin e trotuarëve në lagjen 8, rruga "Viktimat e 7 Shkurtit", për të përmirësuar lëvizjen këmbësorëve.


Burimi: https://www.facebook.com/BashkiKorce