top of page

Bashkia Krujë


1. Rindërtimi i Qendrës Shëndetësore në fshatin Borizanë, Nj. Adm. Thumanë.

2. Sistemimi i rrugës “Topalli” në fshatin Tapizë, Nj. Adm. Nikël.

3. Rikonstruksioni total i shkollës 9 – vjeçare “Sherif Dervishi” në fshatin Budull, Nj. Adm. Bubq.

4. Rikonstruksioni i Shkollës së Mesme “Gjergj Kastriot Skënderbeu” në Krujë.

5. Rikonstruksioni i shkollës “Shaqir Lleja” në fshatin Bushnesh, Nj. Adm. Thumanë.

6. Sistemimi dhe asfaltimi i disa segmenteve rrugore brenda lagjes “Magaze” në qytetin e Krujës.

7. Sistemimi dhe asfaltimi i “Rrugës së Kishës” në Thumanë.

8. Sistemimi dhe asfaltimi i segmentit rrugor në lagjen “Berbere” në Krujë.

9. Rindërtimi i shkollës 9 – vjeçare “Ramazan Jangozi” në fshatin Thumanë, Nj.Adm. Thumanë.

10. Ndërtimi i kopshtit të ri në lagjen “Varosh” në qytetin e Krujës.

11. Rindërtimi i shkollës në fshatin Luz, Nj. Adm. Fushë – Krujë.

12. Rikonstruksioni i shkollës 9 – vjeçare “Hajdar Hoxha” në fshatin Larushk, Nj. Adm. Fushë – Krujë.

13. Rikonstruksioni i shkollës “Shote Galica” në Krujë.

14. Sistemimi dhe asfaltimi i rrugës kryesore deri tek ura, në fshatin Sukth – Vendas, Nj. Adm. Thumanë.

15. Rikonstruksioni i shkollës “Kastrioti” në fshatin Derven, Nj. Adm. Thumanë.

16. Pastrimi i kanaleve kulluese në fshatin Bilaj, Nj. Adm. Bubq.

17. Rindërtimi i shkollës “Korb Muça” dhe i kopshtit “Evropa” në fshatin Qerekë, Nj. Adm. Nikël.

18. Rehabilitimi i rrugës së fshatit Picërragë, në Krujë.

19. Rehabilitimi i rrugës së Ukëve në fshatin Nikël. Ndërhyrja përfshiu ndërtimin e urës së re, asfaltimi i pjesës së mbetur të rrugës, si dhe sistemimi i kanalit kullues.

20. Sistemimi dhe asfaltimi i segmenteve rrugore në fshatin Gramëz, Nj. Adm. Thumanë.

21. Asfaltimi i rrugës dhe vendosja e ndriçimit publik në lagjen e re të fshatit Bubq, Nj. Adm. Bubq.

22. Sistemimi dhe asfaltimi i rrugës që lidh “rrugën e Burgut” me rrugën nacionale Fushë Krujë – Kamëz, në fshatin Arrameras.

23. Rehabilitimi i plotë i Rezervuarit të Tapizës.

24. Sistemimi dhe asfaltimi i rrugës “Troja” në fshatin Bushnesh, Nj. Adm. Thumanë.

25. Rindërtimi i shkollës “Gjon Luka” në fshatin Luz, Nj. Adm. Fushë – Krujë.

26. Asfaltimi i rrugës dhe shtrimi i trotuarit në segmentin që lidh rrugën “Abaze” me “Donika Kastriotin”, në qytetin e Krujës.

27. Rindërtimi i plotë i Poliklinikës në qytetin e Krujës.

28. Rikonstruksioni i godinës së Institutit të Sigurimeve Shoqërore në Krujë.

29. Rikonstruksioni i kopshtit në lagjen “Zim Zeneli” në Krujë.

30. Ndërtimi i sistemit të ri energjitik në Bashkinë Krujë, që i shërben 40 000 banorëve. Investimi përfshiu:

· Ngritjen e nënstacionit mobile;

· Ndërtimin e 5 fiderave 20 kV;

· Ndërtimin e 120 kabinave;

· Vendosjen e 2500 shtyllave;

· Shtrimin e 130 km rrjet kabllor abc.

31. Rikonstruksioni i shkollës “Iliria” në fshatin Zallë, Nj. Adm. Fushë – Krujë.

32. Rehabilitimi i rrugës për tek shkolla e re në fshatin Qerekë, Nj. Adm. Nikël.

33. Restaurimi i Teqesë së Dollmës.

34. Rikonstruksioni i ambulancës në fshatin Berbere në qytetin e Krujës.

35. Rikonstruksioni i gjimnazit të Fushë – Krujës.

36. Ndërtimi i Ambulancës së re në fshatin Bushnesh, Nj. Adm. Thumanë.

37. Përmirësimi i infrastrukturës rrugore dhe vendosja e ndriçimit publik në rrugën kryesore të fshatit Bushnes, Nj. Adm. Thumanë.

38. Ndërtimi i 443 apartamenteve dhe 360 shtëpive individuale të reja, në Thumanë, Fushë – Krujë dhe Bubq.


Burimi: https://www.facebook.com/BashkiaKruje

bottom of page