top of page

Bashkia Krujë


1. Vijon puna për ndërtimin e shkollës “Vëllezërit Masha” në fshatin Mazhë – Vogël, Nj. Adm. Bubq.

2. Vijon puna për ndërtimin e çerdhes dhe kopshtit “Derede”.

3. Vazhdon puna për ndërtimin e shkollës “Haxhi Qira” në fshatin Borizanë, Nj. Adm. Thumanë.

4. Në Fushë – Krujë vijon puna për ndërtimin e lagjes Rilindja.

5. Vijon restaurimi i urës së fshatit Kurcaj, Nj. Adm. Nikël.

6. Në fshatin Bilaj, vazhdon puna për sistemimin dhe asfaltimin e rrugës “Ëngjëlli”.

7. Në Fushë – Krujë vijon puna për ndërtimin e ujësjellësit të ri.

8. Vijon puna për ndërtimin e rrjetit të ujësjellësit të qytetit të Krujës.


Burimi: https://www.facebook.com/BashkiaKruje

bottom of page