top of page

Bashkia Kuçovë


1. Vazhdon rikonstruksioni i 29 shtëpive për komunitetin rom e egjiptian dhe për familjet në nevojë.

2. Vazhdon puna për pastrimin e 6 km kanale kullues në Njësinë Administrative Kozare, të cilat i shërbejnë fshatrave Kozare, Havaleas, Salc Kozare dhe Fier Mimar.

3. Vazhdon pastrimi i përroit të Gegës në segmentin Supermarketi Conad-Dikatër.

4. Vazhdojnë punimet për shtrirjen e linjës kryesore drejt lagjes “11 Janari”.

5. Vazhdon puna për rehabilitimin e segmentit Vlashuk-Demollarë me skalifikim, zgjerim, karikim dhe hapjen e kanaleve anësore përgjatë gjithë rrugës me një gjatësi rreth 2.5 km.

6. Vazhdojnë punimet për mirëmbajtjen dhe riparimin e trotuareve nga të dyja anët e bulevardit kryesor të qytetit, disa segmenteve në lagjen "Llukan Prifti" dhe rrugicës së varrezave të fshatit Tapi, Njësia Administrative Perondi, me gjatësi rreth 200 ml.

7. Vazhdojnë punimet për hapjen e rrugës në Mëndrakë dhe në Belesovë.

8. Vijon puna për prishjen e ndërtimeve pa leje, rrethinat e pallateve, gardheve, në mënyrë që këto ambiente të jenë në funksion të gjithë qytetarëve.

9. Vazhdon puna për ndërtimin e apartamenteve të reja për strehimin social të familjeve në nevojë në qytetin e Kuçovës.


Burimi 1: https://www.facebook.com/bashkiakucovezyrtare

Burimi 2: https://www.facebook.com/KreshnikHajdarii

bottom of page