top of page

Bashkia Kukës


1. Rehabilitimi i segmentit rrugor Mulliri i Novesej –Turaj, në Njësinë Administrative Topojan.

2. Rehabilitimi i kanalit vaditës në fshatin Fshat, Njësia Administrative Grykë - Çajë.

3. Rehabilitimi i kanaleve të ujërave tē bardha dhe të zeza në zonën e ish-kampit, ku përfitojnë 28 familje të kësaj lagjeje.

4. Pastrimi i mbetjeve në fshatin Novesej, Njësia Administrative Shishtavec.

5. Terren i ri sportiv në Njësinë Administrative Shishtavec.

6. Shtrimi me asfalt i rrugëve të brendshme në fshatin Morinë, në Njësinë Administrative Tërthore.

7. Sistemimi dhe rehabilitimi i rrugës së brendshme të fshatit Bushat, Njësia Administrative Bicaj.

8. Rehabilitimi i rrugës dhe kanalizimeve të ujërave të zeza në rrugën hyrëse të Tregut.

9. Shtrimi me asfalt i rrugëve të brendshme në fshatin Bardhoc në Njësinë Administrative Tërthore.

10. Sigurimi maksimal i kushteve higjieno-sanitare në kopshte dhe çerdhe. Për një siguri mbrojtje shëndeti sa më efektive janë realizuar: - Sistemimi i nyjeve sanitare në kopshte.

- Rregullimi i oborreve të kopshte - Vendosja e shenjave për sigurimin e distancimit social. - Sigurimi i ujit të rrjedhshëm. - Dezinfektimi i të gjitha kopshteve. - Proces i cili do të vazhdojë në mënyrë periodike, duke zbatuar kriteret e përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë. - Furnizimi i të gjitha kopshteve me materialet higjieno-sanitare dhe dezinfektantët e nevojshëm për t’u siguruar fëmijet dhe stafit mbrojtje maksimale ndaj Covid-19.

11. Pastrimi i bregut të Liqenit me synim largimin e mbetjeve të ndryshme dhe krijimin e një hapësire të shfrytëzueshme nga qytetarët.

12. Pastrimi dhe rehabilitimi i kanalit vaditës në Njësinë Administrative Shtiqën.

13. Pastrimi i kanalit vaditës së fshatit Nangë, Njësia Administrative Bicaj, i cili mbulon shumë hektarë tokë bujqësore të kësaj njësie.

14. Krijimi i kushteve tërësisht moderne dhe transformimi i terreneve të reja sportive të shkollës “Qazim Shehu” në Njësinë Administrative Shtiqën.

15. Rindërtimi me standartet më të mira i Qendrës Shëndetësore të Shtiqenit në Kukës.

16. Përfundon krijimi i një hapësire për parkimin e mjeteve tek tregu agro-ushqimor i qytetit të Kukësit.

17. Rehabilitimi i rrugës "Bushtricë - Kalis" në Njësinë Administrative Kalis.

18. Sistemimi i trotuareve tek rruga e Tregut.

19. Sistemimi dhe mirëmbajtja e rrugëve në Njësinë Administrative Shtiqën dhe Tërthore.

20. Rikthimi i ndriçimit në hyrje të qytetit.

21. Shtrimi i kanalizimeve të ujērave të zeza në Njësinë Administrative Tērthore.

22. Hapja e rrugës prej 1.2 km në lagjen “Gashi” në fshatin Nangë.

23. Mirëmbajtja e shëtitores së “Turizmit të vjetër”.

24. Rehabilitimi i rrugës së fshatit Nangë, Njësia Administrative Bicaj.

25. Rehabilitimi i rrugëve në Njësinë Administrative Kolsh, si dhe hapja e kanaleve anësore të rrugës.

26. Rehabilitimi i rrugës prej 7.2 km "Bicaj - Gabrricë" në Njësinë Administrative Bicaj.

27. Rehabilitimi i shkollës 9-vjeçare në fshatin fshatin Kolsh.

28. Rrethimi i kopshtit në fshatin Nangë, Njësia Administrative Bicaj.

29. Kushte moderne për vogelushēt e kopshtit “ 1 Qershori”.

30. Shtrimi me stabilizant i rrugës "Shtiqen -Kënetë" në Njësinë Administrative Shtiqen.

31. Rikthimi i ndriçimit në gjitha lagjet e qytetit të Kukësit.

32. Reabilitimi i rrugës në Mamëz dhe Myç – Mamëz, Njësia Administrative Kolsh.

33. Sistemimi i trotuareve tek rruga e Agjensisë

34. Rehabilitimi i segmentit rrugor Zapod - Pakisht – Orgjost.

35. Rehabilitimi i rrugës në fshatin Surroj, Njësia Administrative Surroj.

36. Sistemimi dhe rehabilitmi i rrugës kryesore që lidh fshatin Bardhoc me Rrugën e Kombit.

37. Rehabilitimi i kanalizimeve të ujërave të zeza në fshatin Novosej, Njësia Administrative Shishtavec.

38. Kushte moderne për vogëlushët e kopshtit në fshatin Bushat.

39. Riparimi i rrugës në segmentin Ura e Zapodit - Shishtavec, pjesë e rrugës nacionale Kukës-Shishtavec.

40. Sistemimi i kanalizimeve të ujërave të zeza në Bicaj.

41. Sistemimi i hapësirave publike pranë shkollës 9- vjeçare “Avni Rustemi”.

42. Rehabilitimi i shkollës 9-vjeçare në fshatin Fshat, Njësia Administrative Grykë – Çajë.

43. Lirimi i hapësirave të zaptuara pa leje në Lagjet nr. 4, 5 dhe 6 të qytetit.

44. Rehabilitimi i kopshtit të fshatit Shtiqën, Njësia Administrative Shtiqën.

45. Rehabilitimi i rrugës në lagjen “Gostil”.

46. Sistemimi dhe rehabilitimi i rrugës në Lagjen e Re.

47. Sistemimi i rrugës në fshatin Shtiqën.

48. Sistemimi i aksit rrugor Topojan – Brekijë.

49. Rehabilitimi i aksit rrugor Lapaj – Fshat.

50. Rehabilitimi i aksit rrugor Kalis - Kukës.

51. Pastrimi i mbeturinave në lagjen nr. 1.

52. Rehabilitimi i shkollës 9-vjeçare “ Avni Rustemi” në Kukës.

53. Pastrimi i Lagjes Drinas në Kukës.

54. Sistemimi i rrugës më problematike në Njësinë Administrative Shtiqën.

55. Pastrimi i mbeturinave në “Lagjen e Re” të Kukësit.

56. Rehabilitimi i shkollës së mesme "Bajram Abdiu" në Bicaj.

57. Pastrimi dhe rehabilitimi i lagjes Zabel në Kukës.

58. Largimi i mbeturinave, shartimi i pemëve dekorative dhe sistemimi i stolave lagjen nr. 2 të qytetit.

59. Largimi i mbi 700 ton mbetje nga lagjia “Muje”, e cila është krijuar vitet e fundit në afërsi të godinës së Policisë Kufitare.

60. Pastrimi dhe rehabilitimi i Lagjes Gostil në Kukës.

61. Pastrimi dhe rehabilitimi i varrezave publike në qytetin e Kukësit.

62. Sistemimi i sipërfaqeve të gjelbëruara, heqja e mbeturinave dhe vendosja e koshave të vegjël në shëtitoren e qytetit të Kukësit.

63. Pastrimi i mbeturinave dhe barishteve në parkun lagjes nr. 4.

64. Instalimi i ndriçimit dhe riparimi i shtyllave elektrike në zonat problematike të qytetit, ku nuk ka fare ndriçim.

65. Sistemimi dhe pastrimi i këndit të gjelbëruar ku qëndrojnë të moshuarit.

66. Rehabilitimi i rrugës që lidh 3 fshatrat: Shikaj, Shtanë dhe Dukagjin në Njësinë Administrative Mal Zi.

67. Rehabilitimi i aksit rrugor në lagjen “Gostil”.

68. Ka përfunduar asfaltimi i segmentit rrugor, nga qendra e fshatit Shtiqën deri tek Aeroporti.


Burimi: https://www.facebook.com/BashkiaKukesOfficial

bottom of page