Bashkia Lezhë


1. Mirëmbajtja e kanaleve kulluese në Njësinë Administrative Dajç.

2. Riparimi i trotuareve, ndërrimi i llampave të djegura, sistemimi i shkallëve për banorët në qytetin e Lezhës.

3. Pastrimi dhe sistemimi i anëve të rrugës në Njësinë Administrative Shëngjin.

4. Rehabilitimi i sinjalistikës rrugore dhe dhe largimin e mbeturinave nga rrugër në Njësinë Administrative Zejmen.

5. Rehabilitimi i hapësirave publike në lagjen “Skanderbeg” në qytetin e Lezhës.

6. Pastrimi i ferrave dhe shkurreve, nxjerrja në pah e sinjalistikës rrugore në qytetin e Lushnjës. Lirimi i hapësirave publike në bregun e Drinit pas Prokurorisë si dhe pastrimi i mbetjeve pas Drejtorise Rajonale te Tatimeve.

7. Rehabilitimi i sinjalistikës rrugore në Shënkoll dhe Fishtë.

8. Sistemimi i murit të shkollës Ishull Shëngjin.

9. Rehabilitimi i rrjetit të kanalizimeve në zonën e “Ish-Frutores”, nga Ura e Vjetër në rrugën “Ing. Gjovalin Gjadri”.

10. Sistemimi dhe ndriçimi i veprës “Lahuta e Malcis” në rreth-rrotullimin e qytetit të Lezhës.Burimi: https://www.facebook.com/lezhebashkia/?epa=SEARCH_BOX