Bashkia Lezhë

Updated: Sep 25


  1. Mirëmbajtja e kanaleve kulluese në Njësinë Administrative Dajç.

  2. Riparimi i trotuareve, ndërrimi i llampave të djegura, sistemimi i shkallëve për banorët në qytetin e Lezhës.

  3. Pastrimi dhe sistemimi i anëve të rrugës në Njësinë Administrative Shëngjin.

  4. Rehabilitimi i sinjalistikës rrugore dhe dhe largimin e mbeturinave nga rrugër në Njësinë Administrative Zejmen.

  5. Rehabilitimi i hapësirave publike në lagjen “Skanderbeg” në qytetin e Lezhës.

  6. Pastrimi i ferrave dhe shkurreve, nxjerrja në pah e sinjalistikës rrugore në qytetin e Lushnjës. Lirimi i hapësirave publike në bregun e Drinit pas Prokurorisë si dhe pastrimi i mbetjeve pas Drejtorise Rajonale te Tatimeve.

  7. Rehabilitimi i sinjalistikës rrugore në Shënkoll dhe Fishtë.

  8. Sistemimi i murit të shkollës Ishull Shëngjin.

  9. Rehabilitimi i rrjetit të kanalizimeve në zonën e “Ish-Frutores”, nga Ura e Vjetër në rrugën “Ing. Gjovalin Gjadri”.

  10. Sistemimi dhe ndriçimi i veprës “Lahuta e Malcis” në rreth-rrotullimin e qytetit të Lezhës.


Burimi: https://www.facebook.com/lezhebashkia/?epa=SEARCH_BOX