top of page

Bashkia Lezhë


1. Hapja dhe pastrimi i kanaleve kulluese në fshatrat Rrilë dhe Mylte.

2. Pastrimi i zonës së Gjadrit nga mbetjet urbane, Nj. Adm. Dajç.

3. Rehabilitimi i hapësirave publike dhe vendosja e ndriçimit publik në lagjen "Skënderbeg" në qytetin e Lezhës.

4. Rehabilitimi i shëtitores dhe plazhit në Shëngjin.

5. Rehabilitimi i segmentit me një gjatësi prej 5 km Autostradë - Qëndër Kallmet i Madh, Nj. Adm. Kallmet.

6. Hapja dhe pastrimi i kanaleve kulluese si dhe pastrimi i rrugëve nga mbetjet urbane në Njësinë Administrative Dajç.

7. Mirëmbajtja e godinës së shkollës dhe sistemimi i sipërfaqes rreth saj, në fshatin Kolsh, Nj. Adm. Kolsh.

8. Rehabilitimi i rrugës Pllanë – Milot – Varrezat Gajush, me një gjatësi prej 1.4 km.

9. Rehabilitimi i rrugës që lidh fshatin Kolsh me fshatrat Kaçinar dhe Velë, me një gjatësi prej 5 km, Nj. Adm. Kolsh.

10. Rehabilitimi i përroit të Spitenit, Nj. Adm. Zejmen.

11. Sistemimi i rugëve dhe vendosja e sinjalistikës rrugore në zonën nga “La Speranza” deri tek Hidrovori në Ishull-Shëngjin.

12. Rindërtimi i shkollës “Llesh Nik Daka”.

13. Rehabilitimi i rrugës në lagjen e “Prelajve” në Rrilë.

14. Rikonstruksioni dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale në Njësinë Administrative Ungrej.

15. Rindërtimi i shkollës 9-vjeçare “Gjergj Kastrioti”.

16. Rehabilitimi i aksit rrugor që lidh fshatin Kaluer-Ungrej, Nj. Adm. Ungrej.

17. Rehabilitimi i rrugës së Kishës në Merqi.

18. Pastrimi, thellimi dhe sistemimi i përroit të Manatisë, Nj. Adm. Kolsh.

19. Rikualifikimi i ndriçimit në Ishull – Shëngjin, Nj. Adm. Shëngjin.

20. Rehabilitimi i rrugës Manati – Barbulloje dhe pastrimi i kanalit kullues përgjatë kësaj rruge.

21. Investim për ujin e pijshëm në fshatrat Tresh, Spiten, Markatomaj, Zejmen dhe Pllane.

22. Rehabilitimi i rrugës që të çon në zonën e mbrojtur të Lagunës Kune – Vain.

23. Rehabilitimi i rrugës Ura e Popes - Ferratukje, në fshatin Rraboshtë, Nj. Adm. Kallmet.

24. Pastrimi i rrugëve nga mbetjet urbane në Njësinë Administrative Balldre.

25. Rehabilitimi dhe mbjellja e pemëve dekorative në zonën pranë përroit të “Grykës”, Nj. Adm. Kolsh.

26. Pastrimi i rezervuarit dhe kanaleve komunikuese të tij në Njësinë Administrative Kallmet.

27. Riparimi i trotuareve, ndërrimi i llampave të djegura, sistemimi i shkallëve për banorët në qytetin e Lezhës.

28. Pastrimi dhe sistemimi i anëve të rrugës në Njësinë Administrative Shëngjin.

29. Rehabilitimi i sinjalistikës rrugore dhe dhe largimin e mbeturinave nga rrugët në Njësinë Administrative Zejmen.

30. Pastrimi i ferrave dhe shkurreve, nxjerrja në pah e sinjalistikës rrugore në qytetin e Lushnjës. Lirimi i hapësirave publike në bregun e Drinit pas Prokurorisë si dhe pastrimi i mbetjeve pas Drejtorise Rajonale të Tatimeve.

31. Rehabilitimi i sinjalistikës rrugore në Shënkoll dhe Fishtë.

32. Sistemimi i murit të shkollës Ishull Shëngjin.

33. Rehabilitimi i rrjetit të kanalizimeve në zonën e “Ish-Frutores”, nga Ura e Vjetër në rrugën “Ing. Gjovalin Gjadri”.

34. Sistemimi dhe ndriçimi i veprës “Lahuta e Malcis” në rreth-rrotullimin e qytetit të Lezhës.

35. Asfaltimi dhe rehabilitimi i plotë i rrugës "Lalmi i Ri", një transformin total i rrjetit infrastrukturor të qytetit të Lezhës.Burimi 1: https://www.facebook.com/lezhebashkia


Burimi 2: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009765763688

bottom of page