top of page

Bashkia Libohovë


 1. Rikonstruksini i dyshemesë së urës me konstruksion metalik për të lehtësuar lëvizjen e automjeteve dhe këmbësoreve drejt rrugës nacionale.

 2. Sistemimi i kanaleve të ujërave të zeza në fshatin Bulo, Nj. Adm. Qendër Libohovë.

 3. Rikonstruksioni i shkollës “Avni Rustemi” në qytetin e Libohovës.

 4. Shtrimi me asfalt i rrugës pranë lagjes “Hoxhallarë” në Libohovë.

 5. Rikonstruksioni i rrugës dhe i kishës në fshatin Labovë e Kryqit, Nj. Adm. Qendër Libohovë.

 6. Rikonstruksioni i plotë i rrugës së fshatit Bulo, Nj. Adm. Qendër Libohovë.

 7. Restaurimi i kishës së Shën Apostujve, në fshatin Hoshtevë, Nj. Adm. Zagorie.

 8. Rehabilitimi i rrugës së Fushë-Nepravishtës.

 9. Pastrimi i kanaleve vaditëse në fushën e Drinos.

 10. Rehabilitimi i kanalit vaditës që merr ujë nga liqeni i Doftisë i shërben 1 mijë ha toke bujqësore në fushën e Libohovës dhe Dropullit.

 11. Rikonstruksioni dhe transformimi i qendrës së Libohovës.

 12. Restaurimi dhe rehabilitimi i Shtëpisë Muze të Avni Rustemit në Libohovë.

 13. Rikonstruksioni i Urës së Nivanit në Zagorie.

 14. Përfundimi i shtrimit të lotit të parë të segmentit rrugor që nis nga Kthesa e Libohovës.


Burimi 1: https://www.facebook.com/BashkiaLibohove.AL

Burimi 2: https://www.facebook.com/LuizaMandi

bottom of page