top of page

Bashkia Librazhd

Updated: Jun 14, 2020


 1. Sistemimi i bllokut të banimit mbi shkollën 9-vjeçare “Genc Leka”.

 2. Rritja e cilësisë dhe e gamës së shërbimeve me hapjen e sallës së re të shërbimeve në Bashkinë e Librazhdit.

 3. Ambiente të rikonstruktuara për zyrën e shërbimit të qytetarëve pranë Komisariatit të Policisë.

 4. Rikonstruksioni i shkollës “Vilson Blloshmi”.

 5. Ndërtimi i ujësjellësit të ri në Hotolisht Fshat.

 6. Sistemimi i kanalit vaditës, ujësjellës i ri, vendosja e pritave tek ura dhe rikonstruksioni i rrugës së dëmtuar në Xhyrë.

 7. Rikonstruksioni i shkollës se mesme dhe rikonstruksioni i kanalit vaditës në Zogosht.

 8. Rritja e hapësirave të gjelbërta në qytetin e Librazhdit me rinovimin e drurëve dekorativë dhe mbjelljen e pemëve të reja.

 9. Ndërtimi i kanalit vaditës Gurakuq-Kuturman-Marinaj.

 10. Rikonstruksioni total i shkollës së mesme “Rrahman Çota”, ndërtimi i palestrës, sistemi qëndror i ngrohjes bashkë me termoizolimin e godinës.

 11. Rikonstruksioni total i palestrës së gjimnazit “Ibrahim Muça”.

 12. Kënd i ri sportiv në parkun e qytetit të Librazhdit.

 13. Ndërtimi i një nënkalimi funksional dhe me standarde të larta në unazën e qytetit.

 14. Rikonstruksioni total i kopshtit në lagjen Semës, Bashkia Librazhd.

 15. Rikonstruksioni i fasadës së pasme të pallatit të “librarisë”.

 16. Rikonstruksioni total i Shkollës së Mesme të Bashkuar në Zgosht, Njësia Administrative Lunik, duke përfshirë realizimin e një sistemi ngohje qëndror, në kushte dhe standardet më të larta.

 17. Ndërtimi i një shkolle të re në Vulçan, në lagjen “Xhami”.

 18. Rikonstruksioni total i shkollës së mesme në Njësinë Administrative Hotolisht.

 19. Hapja e dy kopshteve të reja në Prevall dhe Gurakuq.

 20. Ndërtimi i një qëndre të re shëndetësore në Dragostunjë.

 21. Ndërtimi i pritave dhe argjinaturave mbrojtëse në Lumin Shkumbin.

 22. Ndërtimi i një ambulance të re në Semës.

 23. Ndërtimi i një shkolle të re për fëmijët e fshatit Arrëz në Gizavesh.

 24. Rikonstruksioni i shkollës fillore në Floq.

bottom of page