Bashkia Librazhd

Updated: Sep 6, 2019


 • Sistemimi i bllokut të banimit mbi shkollën 9-vjeçare “Genc Leka”.

 • Rritja e cilësisë dhe e gamës së shërbimeve me hapjen e sallës së re të shërbimeve në Bashkinë e Librazhdit.

 • Ambiente të rikonstruktuara për zyrën e shërbimit të qytetarëve pranë Komisariatit të Policisë.

 • Rikonstruksioni i shkollës “Vilson Blloshmi”.

 • Ndërtimi i ujësjellësit të ri në Hotolisht Fshat.

 • Sistemimi i kanalit vaditës, ujësjellës i ri, vendosja e pritave tek ura dhe rikonstruksioni i rrugës së dëmtuar në Xhyrë.

 • Rikonstruksioni i shkollës se mesme dhe rikonstruksioni i kanalit vaditës në Zogosht.

 • Rritja e hapësirave të gjelbërta në qytetin e Librazhdit me rinovimin e drurëve dekorativë dhe mbjelljen e pemëve të reja.

 • Ndërtimi i kanalit vaditës Gurakuq-Kuturman-Marinaj.

 • Rikonstruksioni total i shkollës së mesme “Rrahman Çota”, ndërtimi i palestrës, sistemi qëndror i ngrohjes bashkë me termoizolimin e godinës.

 • Rikonstruksioni total i palestrës së gjimnazit “Ibrahim Muça”.

 • Kënd i ri sportiv në parkun e qytetit të Librazhdit.

 • Ndërtimi i një nënkalimi funksional dhe me standarde të larta në unazën e qytetit.

 • Rikonstruksioni total i kopshtit në lagjen Semës, Bashkia Librazhd.

 • Rikonstruksioni i fasadës së pasme të pallatit të “librarisë”.

 • Rikonstruksioni total i Shkollës së Mesme të Bashkuar në Zgosht, Njësia Administrative Lunik, duke përfshirë realizimin e një sistemi ngohje qëndror, në kushte dhe standardet më të larta.

 • Ndërtimi i një shkolle të re në Vulçan, në lagjen “Xhami”.

 • Rikonstruksioni total i shkollës së mesme në Njësinë Administrative Hotolisht.

 • Hapja e dy kopshteve të reja në Prevall dhe Gurakuq.

 • Ndërtimi i një qëndre të re shëndetësore në Dragostunjë.

 • Ndërtimi i pritave dhe argjinaturave mbrojtëse në Lumin Shkumbin.

 • Ndërtimi i një ambulance të re në Semës.

 • Ndërtimi i një shkolle të re për fëmijët e fshatit Arrëz në Gizavesh.

 • Rikonstruksioni i shkollës fillore në Floq.