top of page

Bashkia Lushnjë

Updated: Jun 14, 2020


 1. Rikonstruksioni i Çerdhes nr. 1 në qytetin e Lushnjës.

 2. Sistemimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Toshkëz, Njësia Administrative Allkaj.

 3. Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare “4 Dëshmorët”.

 4. Shtrimi me pllaka i hapësirave publike në qytet.

 5. Rehabilitimi i rrugës “Ramadan Thana” në lagjen “Gafur Muço”.

 6. Shtrimi me pllaka i lagjes “Kadri Qystri”.

 7. Asfaltimi i rrugës Hysgjokaj-Ballagat.

 8. Rehabilitmi i degës ujitëse të Çukasit dhe Lushnjës.

 9. Sistemimi dhe asfaltimi i rrugës në fshatin Lifaj i Vjetër.

 10. Asfaltimi i rrugës së fshatit Pirrë, Njësia Administrative Bubullimë.

 11. Asfaltimi i rrugës së fshatit Balaj, Njësia Administrative Karbunarë.

 12. Rehabilitimi i bllokut të pallateve në lagjen “Kadri Qystri”.

 13. Asfaltimi i rrugës së fshatit Rrapëz, Njësia Administrative Kolonjë.

 14. Rehabilitimi i rrugës së fshatit Lekaj, Njësia Administrative Hysgjokaj.

 15. Asfaltimi i segmentit rrugor ish-Plastmas-Karbunarë.

 16. Rehabilitimi i rrugës së varrezave në fshatin Balaj, Njësia Administrative Karbunarë.

 17. Asfaltimi i rrugës së fshatit Shegas, Njësia Administrative Golem.

 18. Rehabilitimi i blloqeve të banimit në lagjen “Skënder Libohova”.

 19. Sistemim-asfaltim i rrugës në fshatin Stan-Karbunarë, Njësia Administrative Karbunarë.

 20. Rikonstruksioni i plotë i ambienteve të shkollës së mesme “Dituria” në Krutje.

 21. Asfaltimi i rrugës në fshatin Plug.

 22. Sistemim - asfaltimi i rrugës në fshatin Gjazë të Njësisë Administrative Krutje.

 23. Asfaltimi i Unazës së Vogël në Njësinë Administrative Dushk.

 24. Sistemim-asfaltim i rrrugës në fshatin Konjat.

 25. Rikonstruksioni i Çerdhes nr.2 në qytetin e Lushnjës.

 26. Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare “Karbunarë e Vogël”.

 27. Rehabilitimi dhe sistemimi i hapësirave publike në lagjen “Loni Dhamo”.

 28. Rikonstruksioni i Shkollës së Mesme të Bashkuar “10 Korrriku” në Dushk.

 29. Pastrimi i kanalit kullues që përshkon fshatrat Gjonas, Bubullimë, Imsht, të Njësisë Administrative Bubullimë.

bottom of page