Bashkia Lushnjë

Updated: Sep 2, 2019


 • Rikonstruksioni i Çerdhes nr. 1 në qytetin e Lushnjës.

 • Sistemimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Toshkëz, Njësia Administrative Allkaj.

 • Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare “4 Dëshmorët”.

 • Shtrimi me pllaka i hapësirave publike në qytet.

 • Rehabilitimi i rrugës “Ramadan Thana” në lagjen “Gafur Muço”.

 • Shtrimi me pllaka i lagjes “Kadri Qystri”.

 • Asfaltimi i rrugës Hysgjokaj-Ballagat.

 • Rehabilitmi i degës ujitëse të Çukasit dhe Lushnjës.

 • Sistemimi dhe asfaltimi i rrugës në fshatin Lifaj i Vjetër.

 • Asfaltimi i rrugës së fshatit Pirrë, Njësia Administrative Bubullimë.

 • Asfaltimi i rrugës së fshatit Balaj, Njësia Administrative Karbunarë.

 • Rehabilitimi i bllokut të pallateve në lagjen “Kadri Qystri”.

 • Asfaltimi i rrugës së fshatit Rrapëz, Njësia Administrative Kolonjë.

 • Rehabilitimi i rrugës së fshatit Lekaj, Njësia Administrative Hysgjokaj.

 • Asfaltimi i segmentit rrugor ish-Plastmas-Karbunarë.

 • Rehabilitimi i rrugës së varrezave në fshatin Balaj, Njësia Administrative Karbunarë.

 • Asfaltimi i rrugës së fshatit Shegas, Njësia Administrative Golem.

 • Rehabilitimi i blloqeve të banimit në lagjen “Skënder Libohova”.

 • Sistemim-asfaltim i rrugës në fshatin Stan-Karbunarë, Njësia Administrative Karbunarë.

 • Rikonstruksioni i plotë i ambienteve të shkollës së mesme “Dituria” në Krutje.

 • Asfaltimi i rrugës në fshatin Plug.

 • Sistemim - asfaltimi i rrugës në fshatin Gjazë të Njësisë Administrative Krutje.

 • Asfaltimi i Unazës së Vogël në Njësinë Administrative Dushk.

 • Sistemim-asfaltim i rrrugës në fshatin Konjat.

 • Rikonstruksioni i Çerdhes nr.2 në qytetin e Lushnjës.

 • Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare “Karbunarë e Vogël”.

 • Rehabilitimi dhe sistemimi i hapësirave publike në lagjen “Loni Dhamo”.

 • Rikonstruksioni i Shkollës së Mesme të Bashkuar “10 Korrriku” në Dushk.

 • Pastrimi i kanalit kullues që përshkon fshatrat Gjonas, Bubullimë, Imsht, të Njësisë Administrative Bubullimë.