top of page

Bashkia Mallakastër


1. Pastrimi i kanaleve kulluese dhe vaditëse në fushën e Hekalit, Mollajt dhe Rromsit, duke shmangur një rrezik të vazhdueshëm për përmbytjen e tokave të banorëve të kësaj zone.

2. Vendosja e transformatorit të ri të tensionit të lartë në Tec. Transformatori i vjetër prej kohësh sillte ndërprerje të vazhdueshme të energjise elektrike në të gjithë Mallakastrën. Me vendosjen e këtij transformatori do të marrë fund ky problem që shqetësonte banorët e Mallakastrës prej mëse 1 viti.

3. Rehabilitimi i ambienteve të amortizuara të shkollës “Gjoke Doçi” në Fratar.


Burimi: https://www.facebook.com/bashkiamallakaster

bottom of page