top of page

Bashkia Mat


1. Rehabilitimi i sistemit ujitës në Njësinë Administrative Lis.

2. Pastrimi i kanalit të Sekës në Njësinë Administrative Rukaj, i cili ju shërben fshatrave Prell, Rukaj dhe Rremull.

3. Rehabilitimi i rrugëve në fshatin Rukaj, Njësia Administrative Rukaj dhe hapja e kanaleve kulluese të kësaj rruge.

4. Rehabilitimi i kanalit vaditës të Klosit. Pas 25 vitesh fshati Zenisht do të furnizohet me ujë vaditës.

5. Rehabilitimi i kanalit vaditës në fshatin Shoshaj.

6. Rehabilitimi i rrugëve në Njësinë Administrative Rukaj.

7. Pastrimi dhe riparimi i kanaleve vaditëse në Njësitë Administrative të Bashkisë Mat.

8. Hapja dhe rehabilitimi i rrugëve në fshatin Laç , në Njësinë Administrative Rukaj.

9. Mirëmbajtja e hapësirave publike në territorin e Bashkisë Mat. Mbjellje lulesh, krasitje pemësh, pastrimi i sipërfaqeve të gjelbërta etj.

10. Hapësirë e re publike te lagjja “Partizani”.

11. Shtimi i një tjetër hapësire publike tek rruga e gjimnazit.

12. Rehabilitimi i Qendrës Kulturore të Fëmijëve Mat.

13. Mbjellja e 300 rrënjëve "Fotinje" në të dy krahët e trotuarit në afërsi të Turizmit.

14. Meremetimi i urës në Bruç.

15. Rregullimi i pjesëve të trotuarit të dëmtuar në të gjithë rrugën "Kuvendi i Dukagjinit".

16. Rikonstruksioni i urës tek sektori C (ura e gjatë).

17. Rehabilitimi i rrugës "Dervish Hima" deri tek kryqëzimi i Koliqit.

18. Rehabilitimi i trotuarëve të dëmtuar dhe ndërtimi i rampave, të cilat mundësojnë lëvizjen e personave me aftësi të kufizuar dhe nënave me karroca.

19. Rehabilitimi i rrugës në fshatin Lek Hot, në Njësinë Administrative Baz.

21. Rehabilitimi dhe shtrimi me çakull i rrugës në fshatin Fushë-Baz, Njësia Administrative Baz.

22. Rehabilitimi i rrugës në fshatin Frankth në Njësinë Administrative Komsi, hapja e kanaleve anësore të rrugës dhe rehabilitimi i të gjitha rrugëve në lagjet e këtij fshati.

23. Zëvendësimi i pemëve të dëmtuara në qytetin e Burrelit dhe mbjellja e pemëve të reja të rruga e Spitalit.

24. Zgjerimi i argjinaturës së ‘’Zallit Tharpën’’ në Njësinë Administrative Rukaj.

25. Rehabilitimi i rrugës në fshatin Frankth në Njësinë Administrative Komsi.

26. Rehabilitmi i rrugëve në disa lagje të qytetit të Burrelit, si në lagjen ‘’Pjetër Budi’’, “Drita”, dhe në Lagjen " Partizani".

27. Rehabilitimi i rrugës në fshatin Midhë në Njësinë Administrative Komsi.

28. Zgjerimi i argjinaturës së zallit të Kurvajës në Njësinë Administrative Rukaj, për të orientuar rrjedhën e ujit, në mënyrë që të mos shkaktojë dëme në tokat bujqësore dhe për bllokimin e rrugës rurale.

29. Vendosja e trotuarit në " Rrugën Petrela " që të çon për te banesat sociale.

30. Rehabilitimi i rrugës në fshatin Bushkash, Njësia Administrative Ulëz.

31. Riparimi i urës në fshatin Gërman, Njësia Administrative Komsi.

32. Rehabilitimi i ujërave të zeza në "Lagjen e Re".

33. Mbjellja e 500 pemëve dekorative në aksin rrugor që lidh Njësinë Administrative Komsi me qytetin e Burrelit.

34. Rehabilitimi i rrugës dhe hapja e kanaleve anësore në fshatin Bushkash, Njësia Administrative Ulëz.

35. Zhbllokimi i tombinove dhe hapja e kanaleve kulluese në Batër të Vogël.

36. Hapja e kanaleve kulluese dhe vendosja e tombinove në fshatin Mallunxë, njësia Administrative Lis.

37. Hapja e një rruge të re për banorët e fshatrave fqinje, Kodër Qerre dhe Midhë në Njësinë Administrative Komsi.

38. Vendosja e ndriçuesve në lagjet e qytetit të Burrelit.

39. Rehabilitimi i godinës së "Qendrës Kulturore të Fëmijëve", e cila ishte privatizuar prej 21 vitesh duke hequr kështu të drejtën e fëmijëve që të argëtohen e të mësojnë. 40. Rehabilitimi i rrugës në fshatin Gjalish.

41. Investime në shkollat "Pjetër Budi", "28 Nëntori", "Abdyrrahman Përmeti"(Lis), "26 Korriku"(Bruç), "Ali Metra"(Komsi), "Kopshti nr. 3", ku është bërë e mundur : - lyerja e godinave - pastrimi i ambienteve - ndërhyrje në sistemin elektrik dhe hidraulik - kthim në gjendje funksionale të tualeteve.

42. Shtrimi i rrugës në fshatin Vinjoll të Njësisë Administrative Lis.

43. Rehabilitimi i ujërave të zeza nga Burgu në drejtim të lagjes mbrapa Muzeut rruga "Qamil Xhika".

44. Rehabilitimi i rrugës së fshatit Vig të Njësisë Administrative Macukull.

45. Lirimi i hapësirave publike të zaptuara në mënyrë jo ligjore në qytetin e Burrelit.

46. Rehabilitimi i venddepozitimit të mbetjeve urbane.

47. Rehabilitimi i kanalizimeve të ujërave të zeza në lagjen “Dungu” në afërsi të qytetit të Burrelit.

48. Rehabilitimi i stadiumit ‘’ Liri Ballabani ’’ Burrel.

49. Rehabilitimi i urave në fshatrat Rreth Baz dhe Gjalish.

50. Rehabilitimi i rrugës së lagjes "Murati" në fshatin Manxullë, Njësia Administrative Lis.


Burimi: https://www.facebook.com/BashkiaMatbottom of page