top of page

Bashkia Përmet


1. Vijojnë punimet për asfaltimin e rrugës Përmet – Çarçovë.

2. Vazhdon rikonstruksioni i Kinemasë së qytetit të Përmetit. Shumë shpejt Përmeti do të ketë një kinema të restauruar e cila do të shërbejë edhe si qendër për aktivitete kulturore dhe artistike.

3. Projekti i Bashkisë Përmet “Rikonstruksioni i Ujësjellsave Rajonalë të fshatrave Kutal, Kosinë, Bodar” pjesë e Lotit , ka filluar zbatimin si domosdoshmëri për përmirësimin e kushteve jetike bazë siç është furnizimi me ujë të pijshëm. Ky investim do të përfshijë edhe fshatrat Frashër (Vërçisht – Gostomickë – Koblarë), Gjinkar-Petran dhe Rapckë si pjesë e Lotit II.

4. Vazhdon mirëmbajtja e hapësirave të gjelbra, krasitja, mbjellja sezonale si dhe dekorimi me pemë dhe lule të ndryshme në qytetin e Përmetit.


Burimi: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069359973027

bottom of page