top of page

Bashkia Patos


1. Vazhdojnë punimet në rrugën “Hekuran Melova”. Rrjeti i kanalizimit është duke përfunduar sipas specifikimeve dhe brenda kushteve teknike të zbatimit. Po vazhdon heqja e shtresave ekzistuese rrugore.

2. Vazhdojnë punimet për rikonstruksionin e Unazës Rurale e cila lidh fshatrat Dukas-Manekaj-Kuqar-Rusinj dhe krijon lidhje më të shpejtë me Njësinë Administrative Ruzhdie dhe rrugën Nacionale Fier-Berat.


Burimi: https://www.facebook.com/bashkiapatos

bottom of page