top of page

Bashkia Peqin 1. Mirëmbajtja, pastrimi dhe sistemimi i kanaleve në fshatin Gryksh të Njësisë Administrative Pajovë.

 2. Pastrimi dhe sistemimi i vend-depozitimit të mbetjeve nga bashkëpunimi i firmës së pastrimit Viola-Green me Drejtorinë e shërbimit publik të Bashkise Peqin.

 3. Pastrimi i kanaleve vaditëse në Njësine Administrative Gjocaj.

 4. Restaurimi i (QFAK) Qendra e Fëmijëve me Aftësi të Kufizuara.

 5. Pastrimi i varrezave në të gjithe territorin e Bashkisë Peqin.

 6. Pastrimi i ambjenteve të institucionit I.E.V.P Peqin.

 7. Ne parkun e pishave të qytetit u mbollën 1000 rrënjë pisha të reja

 8. Pastrimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale, hapësirave të gjelbërta dhe varrezave në fshatrat e Njësive Administrative Pajove, Sheze dhe Gjocaj.

 9. Rregullimi i ambientit të lulishteve para Bashkisë.

 10. Pastrimi i rrugëve dhe hapësirave të tjera në Njësitë Administrative Pajovë dhe Shezë.

 11. Hapja dhe rehabilitimi i pjesshëm i rrugës mbi varrezat e Fshatit Fatishe në Njësinë Administrative Përparim.

 12. Rehabilitimi i mbeturinave të mbartura ndër vite në Fshatin Bishqem, Njësia Administrative Pajove.

 13. Sistemimi i rrugëve në lagjet e qytetit.

 14. Pastrimi i rrugeve hyrëse dhe dalëse të qytetit dhe fshatrave.

 15. Riparimi dhe lyerja e stolave të qytetit.

 16. Pastrimi i varrezave në fshatin Bishqem, Njësia Administrative Pajovë.

 17. Pastrim i kanalizimeve në Njësine Administrative Përparim.

 18. Pastrimi dhe sistemimi i kanaleve kulluese në Njësine Administrative Pajovë.

 19. Rikonstruksioni i plotë i shkollës 9-vjeçare “Demir Godelli” në qytetin e Peqinit.

Burimi: https://www.facebook.com/Bashkia.Peqinit


bottom of page