Bashkia Pogradec


 • Rehabilitimi i godinës së shkollës fillore në Kriçkovë të Proptishtit.

 • Pastrimi i kanaleve kulluese në Buçimas.

 • Pastrimi i mbeturinave në fshatrat e Njësisë Administrative Velçan.

 • Pastrimi dhe rehabilitimi i varrezave publike nga mbetjet urbane, barërat dhe ferrat në Njësinë Administrative Dardhas.

 • Krasitja e pemëve dekorative dhe mbjellja e pemëve të reja në Buçimas.

 • Pastrimi dhe sistemimi i lumit të Vërdovës.

 • Hapja e rrugës së Niçës dhe Stërkanjit e cila do të lehtësojë lëvizjen e banorëve të zonës.

 • Pastrimi i zonave problematike me mbeturina në fshatin Gështenjas.

 • Asfaltimi i rrugës së dëmtuar të lagjes “Kala”.

 • Pastrimi i mbetjeve urbane në fshatin Rëmenj, Gështenjas dhe Vërdovë.

 • Pastrimi i mbetjeve urbane tek varrezat e qytetit të Pogradecit.

 • Pastrimi dhe sistemimi i “Varrezave të Dëshmorëve”.

 • Rehabilitimi i ambienteve të jashtme dhe të brendshme të kopshtit “Liri Çomo”, si edhe një kënd i ri lojërash për fëmijët e këtij kopshti.