top of page

Bashkia Pogradec

Updated: Jun 14, 2020


 1. Rehabilitimi i godinës së shkollës fillore në Kriçkovë të Proptishtit.

 2. Pastrimi i kanaleve kulluese në Buçimas.

 3. Pastrimi i mbeturinave në fshatrat e Njësisë Administrative Velçan.

 4. Pastrimi dhe rehabilitimi i varrezave publike nga mbetjet urbane, barërat dhe ferrat në Njësinë Administrative Dardhas.

 5. Krasitja e pemëve dekorative dhe mbjellja e pemëve të reja në Buçimas.

 6. Pastrimi dhe sistemimi i lumit të Vërdovës.

 7. Hapja e rrugës së Niçës dhe Stërkanjit e cila do të lehtësojë lëvizjen e banorëve të zonës.

 8. Pastrimi i zonave problematike me mbeturina në fshatin Gështenjas.

 9. Asfaltimi i rrugës së dëmtuar të lagjes “Kala”.

 10. Pastrimi i mbetjeve urbane në fshatin Rëmenj, Gështenjas dhe Vërdovë.

 11. Pastrimi i mbetjeve urbane tek varrezat e qytetit të Pogradecit.

 12. Pastrimi dhe sistemimi i “Varrezave të Dëshmorëve”.

 13. Rehabilitimi i ambienteve të jashtme dhe të brendshme të kopshtit “Liri Çomo”, si edhe një kënd i ri lojërash për fëmijët e këtij kopshti.


bottom of page