top of page

Bashkia Poliçan


1. Vijon përmirësimi i infrastrukturës rrugore në aksin Poliçan - Novaj, i cili do t’ju vijë në ndihmë pelegrinëve që do të vizitojnë Kulmakun për kryerjen e ritualit.

2. Vazhdojnë punimet për rikonstruksionin e sheshit pranë Pallatit të Kulturës Poliçan.

3. Vijojnë punimet për transformimin e një hapësire të re për vendgrumbullimin e mbetjeve larg qendrave të banimit.


Burimi: https://www.facebook.com/bashkiapolican

bottom of page