top of page

Bashkia Pustec


1. Pastrimi dhe instalimi i pompës së re në fshatin Tuminec, e cila ka kapacitete të furnizojë fshatin 24 orë me ujë të pijshëm.

2. Pastrimi i rezervuarëve në fshatin Leska, të cilat do i shërbejnë fermerëve të zonës për vaditje.

3. Instalimi i 40 ndriçuesve rrugorë LED në fshatin Pustec.

4. Pastrimi i plazheve publike të Bashkisë Pustec.

5. Pastrimi i kanaleve të 2-ta dhe të 3-ta në Bashkinë Pustec.

6. Rikonstruksioni me parametra bashkëkohore i Shkollës së Mesme të Bashkuar Pustec.

7. Pastrimi i mbetjeve në fshatin Zaroshkë dhe në fshatrat e tjera të Bashkisë Pustec.

8. Pasurim me 300 mijë rasate krapi në liqenin e Prespës.

9. Pastrimi i kanaleve në fshatin Goricë e Vogël.

10. Pastrimi i gropave septike në fshatin Pustec dhe Zaroshkë nëpërmjet makinave me vakum thithje.

11. Rikonstruksioni i fushës së futbollit në fshatin Goricë e Vogël.


Burimi: Bashkia Pustec - Општина Пустец - https://www.facebook.com/Bashkia-Pustec-%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86-106780144046499/

bottom of page